Aktualności

#PowiedzPW: Inkubator Innowacyjności PW

Pomimo trudnej sytuacji CZIiTT PW wciąż pracuje nad tym, by swoje działania uczynić bardziej efektywnymi. Zależy nam na opiniach studentów i doktorantów PW dotyczących inicjatyw biznesowych czy startupów na naszej uczelni, by móc uwzględnić je w naszych przyszłych działaniach.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w ra. 2020/2021

Rekrutacja prowadzona jest w dniach 12-26 marca 2020 roku poprzez aplikację USOSweb. Termin składania dokumentów w Dziekanacie mija 27.03.2020 roku.

Projekt NADIMPLANT

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW jest realizowany projekt badawczy pt. „Opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania nowatorskich bioaktywnych implantów stomatologicznych”. Celem projektu jest opracowanie konstrukcji oraz wytworzenie metodą przyrostową druku 3D SLM typoszeregu śródkostnych implantów stomatologicznych, wyróżniających się od konkurencji możliwościami aplikacji czynników biologicznie aktywnych, bezpośrednio do otaczających tkanek miękkich oraz tkanki kostnej i ich substytutów w celu poprawy procesu leczenia.

Informacje ws. działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia Rektora nr 16/2020 z dnia 11/03/2020 w sprawie podjęcia w Politechnice Warszawskiej działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)

Oferta pracy

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu LIDER/12/0040/L-9/17/NCBR/2018 pt: "Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami".

Obrona rozprawy doktorskiej

Obrona pracy doktorskiej pt. „Wpływ osiowo-symetrycznych metod odkształcania na kształtowanie mikrostruktury oraz zmęczenie niskocyklowe przemysłowego stopu aluminium 6063” pani mgr inż. Mileny Koralnik z powodu panującej epidemii odbędzie się w terminie późniejszym.

Oferty pracy w projektach

Wydział Inżynierii Materiałowej poszukuje osób, które będą uczestniczyć w realizacji projektów badawczych.

Audycja nt. inżynierii materiałowej w Halo.Radio

22 lutego br. o godzinie 17.00 w Halo.Radio można było wysłuchać audycji Wiktora Niedzickiego poświęconej inżynierii materiałowej. Gośćmi prowadzącego byli pracownicy Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Nabór do projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki - wyniki

Wydział Inżynierii Materiałowej prowadzi prace badawcze w ramach grantów Sonata Bis 7 i Opus 16.

Rejestracja na przedmioty - doktoranci semestr letni r.a. 2019/2020

W dniu 21 lutego 2020 roku o godzinie 19.00 zostanie uruchomiona w systemie USOS rejestracja na przedmioty dla doktorantów ze Szkół Doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Rejestracja potrwa do dnia 28 lutego 2020 roku do godziny 23.59.

Recykling metali ziem rzadkich

 Photo author: Peggy Greb, US Department of Agriculture

Niniejszy artykuł odbiegać będzie trochę od standardowego "Materiału Miesiąca", ponieważ nie będzie dotyczył konkretnego materiału czy odkrycia. Zamiast tego poruszymy temat recyklingu metali ziem rzadkich.

Wykłady dla doktorantów

Zapraszamy Doktorantów WIM do udziału w wykładach prof. Krzysztofa Żaby pt. „Kształtowanie plastyczne objętościowe materiałów metalicznych”.

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

Konkurs w ramach projektu NCN OPUS 15 „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”.

Zapisy na zajęcia wychowania fizycznego

Informujemy, że zapisy na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędą się drogą elektroniczną. Studenci dokonują wyboru zajęć w terminie 10-14 lutego 2020 roku.

Obrona rozprawy doktorskiej

6 marca 2020 roku odbędzie się obrona pracy doktorskiej pt. „Magnesy trwałe o osnowie termoplastycznej wytwarzane metodą wtrysku” pana mgr. inż. Aleksandra Gardockiego.

Kursy językowe prowadzone przez SJO PW

Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej, w ramach projektów „NERW PW” oraz „NERW2”, realizuje zadania związane z podnoszeniem kompetencji językowych studentów oraz kadr uczelni.

Seminarium poświęcone ofercie badawczej jednostek Politechniki Warszawskiej

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zaprasza na seminarium, na którym zostaną zaprezentowane wyniki badania dot. współpracy na linii nauka – miasto.

Obrona rozprawy doktorskiej

28 lutego 2020 roku odbędzie się obrona pracy doktorskiej pt. „Bezprądowa metalizacja wielościennych nanorurek węglowych oraz jej wpływ na przewodność elektryczną i wybrane właściwości kompozytów epoksydowych” pani mgr inż. Mileny Kurkowskiej.

Rekrutacja na studia II-go stopnia na rok akademicki 2019/2020

Wydział Inżynierii Materiałowej bierze udział w centralnej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Politechnice Warszawskiej na rok akademicki 2019/2020. Wszystkie informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Uczelni pod adresem www.pw.edu.pl/Rekrutacja

Konkurs na stanowisko stypendysta 1

Konkurs w ramach projektu NCN „Hierarchiczne struktury porowate wytwarzane w technologii druku 3D”.

Kształt przyszłości

Przywitaliśmy nowy rok, ale spokojnie, są rzeczy które niezmiennie będą nam towarzyszyć, jak świadomość istoty inżynierii materiałowej i artykuł z cyklu „Materiał miesiąca”. Efekt pamięci kształtu to ciekawe zjawisko znane przede wszystkim z materiałów metalicznych. Obecnie ze względu na zalety, a co za tym idzie szerokie zastosowania, udoskonala się już nie tylko stopy metali, ale także polimery z pamięcią kształtu.

Konkurs Stena Circular Economy Award

Gospodarka Obiegu Zamkniętego to obecnie jeden z najbardziej gorących tematów powiązanych z ekologią. Zgłoś się do konkursu, który promuje gospodarkę cyrkularną. Konkurs wyłoni najlepsze sposoby na wdrażanie modeli GOZ lub pomysły na ich promocję.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich

Do 20 stycznia 2020 roku trwa składanie dokumentów do Szkół Doktorskich. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 23-28 stycznia 2020 roku.

Wyróżnienia dla profesorów WIM PW

Pani Prof. Małgorzata Lewandowska wybrana została członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a prof. Zbigniew Pakieła został powołany na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023.

Nagroda dla dr inż. Magdaleny Jurczyk-Kowalskiej

Dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jedną z laureatek nagrody Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach 47 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii prac naukowo-badawczych za opracowanie mające zastosowanie w rolnictwie.