Aktualności

Nowatorski materiał kompozytowy

Mgr inż. Kamil Dydek

Wymagania dotyczące właściwości materiałów kompozytowych wykorzystywanych w przemyśle stale rosną. Firmy szukają choćby najmniejszych przewag, a pomagają im w tym naukowcy. Nad innowacyjnym rozwiązaniem, które może znaleźć zastosowanie w lotnictwie, energetyce wiatrowej, motoryzacji, a nawet w medycynie i w artykułach sportowych, pracuje mgr inż. Kamil Dydek – doktorant z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim zespołem.

Nasi Naukowcy laureatami programu LIDER

plakat

24 lutego 2021 roku odbyła się gala podsumowująca jedenastą edycję programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tej edycji ośmioro badaczy z Politechniki Warszawskiej otrzymało finansowanie dla swoich projektów - wśród nich jest aż czterech młodych naukowców z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Erasmus+: rekrutacja

plakat

W dniach 1-25 marca 2021 roku prowadzona będzie rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

Pracodawca dla inżyniera

plakat

Stowarzyszenie Studentów BEST oraz Dział Badań i Analiz CZIiTT Politechniki Warszawskiej zapraszają wszystkich studentów do udziału w badaniu, którego celem jest diagnoza preferencji w obszarze zatrudnienia.

Płatne staże w nowoczesnych laboratoriach UDT

UDT zaprasza studentów studiów II stopnia do udziału w spotkaniu on-line z dr. inż. Wojciechem Manajem – dyrektorem Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, pierwszego w Polsce akredytowanego laboratorium badawczego.

III edycja Programu Mentoringowego na PW

zdjęcie studentów

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w Programie Mentoringowym. W tegorocznej edycji aż 22 Mentorów będzie współpracować ze studentami i absolwentami PW.

Specjalne wydanie czasopisma "Coatings"

grafika do artykułu

Dr inż. Rafał Chodun, jako redaktor gościnny wydania specjalnego (Advances in Thin Film Fabrication by Magnetron Sputtering) czasopisma Coatings (IF 2.436), zaprasza do nadsyłania artykułów.

Laureaci Nagród Ministra Edukacji i Nauki

fot. MEiN

Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni i prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

Informacja dla studentów I semestru studiów II stopnia

Najważniejsze informacje dla osób, które w lutym 2021 roku rozpoczynają studia magisterskie.

Uczelniana Oferta Dydaktyczna CSZ PW

zdjęcie studentów podczas wykładu

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza do zapoznania się z ofertą wykładów ogólnouczelnianych prowadzonych w semestrze letnim r.a. 2020/2021.

Rejestracja nauczycieli akademickich na szczepienia COVID-19

grafika dot. szczepień

15 lutego '21 w Politechnice Warszawskiej rozpoczął się proces indywidualnej rejestracji w portalu pracowniczym SAP oraz systemie USOS na szczepienia COVID-19, który potrwa do 18 lutego. Zgłoszenia będą przekazane zbiorczo do systemu POL-on przez uczelnianego koordynatora.

Doktorantka WIM w Zarządzie Rady Doktorantów PW

Zdjęcie Gmachu Głównego PW

Miło nam poinformować, że Gabriela Komorowska została wybrana do Zarządu Rady Doktorantów podczas posiedzenia, które odbyło się 28 stycznia 2021 roku. Gabriela będzie odpowiedzialna za wydarzenia kulturalno-sportowe.

Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny Inżynieria Materiałowa za rok 2020.

Specjalne wydanie czasopisma "Materials"

plakat

Profesor Katarzyna Konopka, Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Materials (140 pkt, IF 3.057) zaprasza do nadsyłania manuskryptów. Tematyka numeru ”Advances in Metal and Ceramic Matrix Composites”.

Studentki WIM PW w nowym składzie władz SSPW

Studentki WIM PW

Miło nam poinformować, że trzy nasze studentki: Klaudia Anuszewska, Aleksandra Padykuła i Karina Tomborek znalazły się w nowym składzie Kolegium Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

Obrony rozpraw doktorskich

Informacja nt. zbliżających się obron prac doktorskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. 

Nasi naukowcy w World’s TOP 2% Scientists 2019

Zdjęcie przedstawiające mikroskop

Prof. Małgorzata Lewandowska i prof. Tadeusz Kulik znaleźli się na liście najczęściej cytowanych dwóch procent naukowców na świecie. Zestawienie World’s TOP 2% Scientists, które opublikowano na łamach czasopisma „PLOS Biology Journal”, zostało przygotowane przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies.

#materiałmiesiąca | Piękne i funkcjonalne - nanokwiaty

nanokwiaty - obraz mikroskopowy

Obserwacje struktur materiałów pod mikroskopem stanowią źródło fascynacji studentów inżynierii materiałowej ze względu na kolory i kształty, które można zaobserwować.

Kierunek "Inżynieria Materiałowa" z certyfikatem PKA

W grudniu 2020 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała certyfikaty doskonałości kształcenia. Kierunek "Inżynieria Materiałowa" otrzymał wyróżnienie w kat. Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 1 na semestr letni 2020/2021

Do 12 stycznia 2021 roku prowadzona była rejestracja do Szkół Doktorskich.

Politechnika Warszawska ze wsparciem z Funduszy Europejskich

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, fot. funduszedlamazowsza.eu

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury badawczej oraz stworzenie unikatowego centrum badawczo-rozwojowego. Projekt realizowany będzie przez sześć wydziałów PW: Wydział Fizyki, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Wydział Chemiczny, Wydział Elektryczny, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Pomagamy uwolnić Złomka

Plakat promujący zbiórkę sprzętu komputerowego dla dzieci

Włączamy się do akcji pomocy uczniom wykluczonym cyfrowo. Wolontariusze poszukiwani!

Specjalne wydanie czasopisma "Materials"

plakat

Prof. Dariusz Oleszak, Guest Editor specjalnego wydania (Special Issue) w czasopiśmie Materials (140 pkt.) zaprasza do nadsyłania manuskryptów.

Konkurs Stena Circular Economy Award

plakat konkursowy

Celem konkursu jest inspirowanie środowiska akademickiego oraz firm do poszukiwania, wdrażania i promowania rozwiązań zgodnych z założeniami gospodarki cyrkularnej. Konkurs ma trzy kategorie. Pierwsza z nich jest przeznaczona dla studentów, którzy zaproponują wdrożenie GOZ przydatne dla biznesu lub akcję społeczną promującą ideę GOZ.

Znamy wyniki rankingu EngiRank

Zdjęcie Gmachu Głównego PW

Politechnika Warszawska jest najlepszą uczelnią wg rankingu EngiRank, który ocenia uczelnie z trzynastu europejskich krajów. W części tematycznej zestawienia, w obszarze „Materials Engineering” Politechnika Warszawska zajęła 2 miejsce spośród 139 ocenianych uczelni.