Informacje dla studentów I roku

Najważniejsze informacje dla osób, które w październiku 2023 roku rozpoczynają studia I stopnia.

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024
Uroczystość odbędzie się w dniu 02.10.2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Auli, WIM ul. Wołoska 141.  

 
Ślubowanie akademickie
W terminie do 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego, czyli do 14.10.2023 należy w USOSweb zaakceptować ślubowanie. Wobec osób, które nie zaakceptują ślubowania w podanym terminie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie skreślenia z listy studentów. 

 
Legitymacje studenckie
Legitymacje studenckie są drukowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie PW, dlatego ważne jest szybkie uregulowanie opłaty. Opłatę w wysokości 22 zł należy wpłacić na indywidualne konto bankowe podane na koncie w USOSweb (zakładka Rozliczenia).
Legitymacje będą wydawane od 03.10.2023 r. w godz.: 09:00-15:00.

 
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy należy złożyć w Dziekanacie najpóźniej do 29.09.2023 r.
Studenci, którzy nie złożą zaświadczenia lekarskiego nie będą mogli odebrać legitymacji studenckiej. Student, który nie posiada ważnego badania lekarskiego, może zostać niedopuszczony do udziału w zajęciach.

 
System USOSWeb PW
https://usosweb.usos.pw.edu.pl
Login ID: nr PESEL lub adres e-mail w domenie PW
Hasło: hasło do USOSWeb są takie same, jak do systemu Rekrutacja PW

 
Poczta elektroniczna PW
Do wysyłania e-maili w indywidualnych sprawach, studenci zobowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW. Wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich jest wysyłana wyłącznie na indywidualny adres  e-mail w domenie PW.
Informacja o nazwie użytkownika (loginie) jest możliwa do odczytania z portalu USOSWeb pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w zakładce Dla Studentów i dalej w sekcji Office 365.

 
MS TEAMS
Dane do logowania na Platformie Teams są takie same jak do poczty PW.

 
Harmonogram roku akademickiego 2023/2024
www.wim.pw.edu.pl/Harmonogram

 
Plan zajęć
www.wim.pw.edu.pl/plan

 
Podział na grupy
Sprawdź w USOSweb

 
OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP
Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w drugim tygodniu zajęć. Dokładny termin szkolenia zostanie podany w terminie późniejszym. 

 
OBOWIĄZKOWE Szkolenie Biblioteczne
Każdy student ma obowiązek odbyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne w formie e-kursu. Informacja dotycząca terminów szkoleń podana będzie na stronie internetowej Wydziału i Biblioteki Głównej.
Biblioteka Wydziałowa – WIM, ul. Wołoska 141
Biblioteka Główna PW – Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

 
Regulamin studiów
Regulamin dostępny na stronie internetowej PW: https://www.bip.pw.edu.pl

 
Opłaty za zajęcia dydaktyczne i inne formy kształcenia
Wysokość opłat za studia w Politechnice Warszawskiej określają odpowiednie przepisy i zarządzenia władz uczelni.
Informacje dostępne w zakładce: https://www.pw.edu.pl/Studenci/Regulaminy-finanse-i-stypendia

 
Stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów
Regulamin, wzory dokumentów oraz terminy składania dokumentów: https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia

 
Obserwuj nas na:
https://www.facebook.com/WIMPW
https://www.instagram.com/wim.pw