Wydział Inżynierii Materiałowej PW samowystarczalny energetycznie? - nowy odcinek podcastu

grafika podcastu

Rozmowa z profesorem Tomaszem Wejrzanowskim, który wraz z zespołem badawczym pracuje nad pilotażową instalacją wytwarzania i magazynowania energii, która oparta będzie o efektywne i trwałe technologie fotowoltaiczne i bateryjne, zintegrowane inteligentnymi układami energoelektrycznymi. Instalacja zostanie zlokalizowana na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Jeżeli projekt uda się zrealizować, może on doprowadzić do sytuacji, w której wydział będzie samowystarczalny energetycznie.

Projekt jest realizowany w ramach konkursu STRATEG PW ze środków programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.
 

Słuchaj odcinka tutaj: