Połączona międzynarodowa konferencja RQ17 i ISMANAM 27 na PW

Conference Photo

W dniach 20-25 sierpnia 2023 r. Wydział Inżynierii Materiałowej zorganizował na Politechnice Warszawskiej międzynarodową konferencję RQ17 i ISMANAM 27. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w dziedzinie szkieł metalicznych i innych materiałów amorficznych, materiałów nanokrystalicznych i innych materiałów metastabilnych, ich przetwarzania, struktury, właściwości i zastosowań.

Konferencje serii RQ odbywają się co trzy lata, zaś ISMANAM – corocznie, oba te wydarzenia są organizowane przez instytucje naukowe z całego świata. Rok 2020 był wyjątkowy dla uczestników obu tych konferencji, ponieważ przypadała w nim 60-ta rocznica publikacji pierwszego artykułu na temat szkieł metalicznych. Ten sam rok był 50-tą rocznicą pierwszej konferencji naukowej poświęconej szkłom metalicznym i innym materiałom metastabilnym, później nazwanej „RQ 1”. Aby całe środowisko naukowców zajmujących się szkłami metalicznymi i innymi materiałami metastabilnymi mogło wspólnie świętować obie rocznice, podjęto decyzję, że wyjątkowo w 2020 roku obie konferencje zostaną zorganizowane razem. Wybuch pandemii i działania wojenne w sąsiedniej Ukrainie spowodowały, że wydarzenie to trzeba było przełożyć o trzy lata.

Wspólna konferencja RQ17 i ISMANAM 27 zgromadziła 190 uczestników z 26 krajów, głównie z Chin, Niemiec, Korei , Austrii i Szwajcarii. W programie znalazło się 14 wykładów plenarnych i 29 wykładów zaproszonych oraz 88 referatów. Uczestnicy mogli także obejrzeć 45 plakatów podczas sesji zorganizowanej w dniu 21 sierpnia. Ponadto, 5 firm uczestniczyło w konferencji jako wystawcy. W szczególności należy wspomnieć o referatach plenarnych wygłoszonych przez Prof. Akihisa Inoue, pioniera w opracowaniu Masywnych Szkieł Metalicznych i zaawansowanych materiałów nierównowagowych. Prof. Inoue pracował m. in. jako profesor inżynierii materiałowej, a później jako Rektor Tohoku University w Japonii. Jest autorem ponad 2800 publikacji, i został uznany za najczęściej na świecie cytowanego autora publikacji w czasopismach z dziedziny inżynierii materiałowej w latach 1996-2006. Innym ważnym prelegentem był Prof. Brian Cantor, Profesor Inżynierii Materiałowej w Oxford University i w Brunel University. Wynalazł wieloskładnikowe stopy o wysokiej entropii, nazwane „stopami Cantora”. W ostatnich latach był Rektorem uniwersytetów w Bradford i York, kierował Mathematical and Physical Sciences Division w Oxford University, pracował w laboratoriach General Electric w USA, był konsultantem w Alcan, NASA i Rolls-Royce, wydawcą czasopisma Progress in Materials Science i wiceprezesem Royal Academy of Engineering. Należy podkreślić, że specjalnym gościem tego jubileuszowego kongresu był Prof. Emil Babić, współorganizator pierwszej konferencji RQ w 1970 roku.

Międzynarodowy Komitet Doradczy RQ nagrodził 3 naukowców nagrodą RQ Distinguished Fellow Award: Prof. Kamanio Chattopadhyay (Indie), Prof. Akihisa Inoue (Japonia) i Prof. Williama L. Johnsona (USA). Jest to wyróżnienie dla naukowców, którzy w czasie swojej kariery naukowej walnie przyczynili się do rozwoju wiedzy z dziedziny materiałów szybkochłodzonych. Komitet Sterujący ISMANAM nagrodził dr Nicoletę Lupu (Rumunia) nagrodą „Alain Reza Yavari Senior Scientist Award”, zaś nagrodę „Early-Career Scientist Award” przyznano Dr. Indranil Basu (Szwecja) i Prof. Jun Ding (Chiny). Dodatkowo, 22 sierpnia odbyła się sesja historyczna z okazji 60-lecia odkrycia szkła metalicznego oraz 50-lecia konferencji RQ.

Organizatorem wydarzenia był Zespół Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych (Wydział Inżynierii Materiałowej PW) założony w 1973 r. przez śp. Profesora Henryka Matyję. W tym roku przypada 100. rocznica jego urodzin i 50. rocznica powstania zespołu. Sponsorami konferencji byli: Politechnika Warszawska i Polska Akademia Nauk. Jesteśmy zaszczyceni, że odbyła się ona na Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdą Państwo na stronie www.rq2023.pl.