Aktualności

Nowy projekt „Mechanizmy interakcji pomiędzy rzadko spotykanymi fazami 2D MXenes a komórkami bakteryjnymi”

Jednym z ważniejszych problemów obecnego społeczeństwa jest odporność bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe, która wiąże się z obniżeniem skuteczności działania związków bakteriobójczych i zwiększeniem skutków ubocznych ich stosowania.

II edycja Budżetu Partycypacyjnego PW

Uczelniany budżet partycypacyjny to nowa forma konsultacji ze studentami i pracownikami PW, w ramach której cała społeczność akademicka zgłasza swoje pomysły na zmiany i ulepszenia dotyczące Politechniki i terenów do niej przynależących.

Program Mentoringowy Biura Karier PW

Rusza druga edycja Programu Mentoringowego przygotowanego przez Biuro Karier PW. PM został stworzony z myślą o studentach PW, którzy na początku kariery zawodowej chcieliby skorzystać z porad profesjonalistów, osób z olbrzymim doświadczeniem.

Konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu OPUS 13

Osoba zatrudniona na stanowisku post-doc będzie odpowiedzialna za opracowanie metodologii wykorzystywanych w projekcie mas ceramicznych oraz optymalizacja ich właściwości.

Spotkania dla studentów 1 i 7 semestru

Zapraszamy studentów na spotkania dot. studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej.

Testy diagnostyczne języka obcego

Studentów pierwszego semestru studiów stacjonarnych WIM prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 7-15 grudnia 2019.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 w sali Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (sala 215, I piętro) przy ul. Wołoskiej 141.

Oferty stażu w ośrodku naukowo-badawczym CERN

Europejska organizacja badań jądrowych (CERN) pod Genewą właśnie otwiera nabór do programów stażowych dla studentów i absolwentów fizyki, a także kierunków technicznych i informatycznych. Jest to niepowtarzalna okazja do podjęcia pracy w międzynarodowym zespole przy największym na świecie akceleratorze cząstek - Wielkim Zderzaczu Hadronów.

Spotkanie absolwentów rocznika 2009

Zapoczątkowane w 2018 roku spotkania z absolwentami, którzy ukończyli studia 10 lat wcześniej, stają się tradycją Wydziału Inżynierii Materiałowej. 22 listopada 2019 roku, w budynku Wydziału, miało miejsce spotkanie z absolwentami rocznika 2009. Z zaproszonych 55 osób w spotkaniu wzięło udział 25 absolwentów (45% rocznika!). Byli także obecni przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, przedstawiciele Biura Karier PW oraz władze dziekańskie i pracownicy Wydziału.

Laureaci Złotej Kredy 2019

zdjęcie z Gali Złotej Kredy

Studenci Politechniki Warszawskiej po raz jedenasty wyróżnili najlepszych i najbardziej przyjaznych nauczycieli akademickich. Laureatami XI edycji plebiscytu Złotej Kredy za rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Inżynierii Materiałowej zostali dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW i dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW.

Bartłomiej Wysocki wyróżniony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców. Jednym z 211 laureatów jest dr inż. Bartłomiej Wysocki z naszego wydziału.

Wydarzenia Biura Karier

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w listopadowych wydarzeniach.

Studia II stopnia na specjalności Biomaterials

Zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone studiom II stopnia prowadzonym w języku angielskim na specjalności Biomaterials.

Stypendium Rodziny Lipińskich na r.a. 2019/2020

Fundacja Rodziny Lipińskich ponownie ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej. Wnioski należy składać do 29 listopada 2019 w Biurze spraw Studenckich, Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20 p. 210.

Klatki na cząsteczki

W tym miesiącu zajmiemy się tematem trochę innym niż dotychczas. Mowa będzie o minerałach zwanych zeolitami, znajdujących zastosowanie głównie w przemyśle chemicznym. Do grupy tej zalicza się obecnie ponad 200 rodzajów krzemianów. Posiadają one budowę krystaliczną, zbudowaną z połączonych tetraedrów, zazwyczaj AlO4 oraz SiO4. Około 40 typów zeolitów jest pochodzenia naturalnego, pozostałe zaś zostały zsyntezowane w laboratoriach, co umożliwiło dopasowanie ich właściwości do zastosowań.

Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Złożone stopy metaliczne Al-Cr-Fe jako nowe uniwersalne powłoki - struktura i właściwości".

Prezentacja mikroskopu Keyence

8 listopada o godzinie 9.30 odbyła się prezentacja laserowego mikroskopu konfokalnego Keyence serii VK-X1000. Pokaz odbył się w sali 215 w budynku WIM przy ul. Wołoskiej 141. W trakcie wydarzenia była możliwość zbadania własnych próbek.

Pracownicy WIM wyróżnieni przez JM Rektora PW

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił laureatów Nagród Naukowych Indywidualnych, Nagród Naukowych Zespołowych i Nagród Organizacyjnych.

Wyróżnienie wydawnictwa Elsevier dla dr. hab. inż. Dariusza Oleszaka

Dr hab. inż. Dariusz Oleszak nagrodzony przez wydawnictwo Elsevier za zrecenzowanie pięćdziesięciu artykułów w czasopiśmie Advanced Powder Technology.

Obrona mgr inż. Marty Orłowskiej

22 listopada 2019 roku odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wytwarzanie i łączenie aluminium o strukturze ultradrobnoziarnistej”. 

Konkurs na film promujący inżynierię materiałową

Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ogłasza „Konkurs na film promujący inżynierię materiałową”.

Dr inż. Romuald Dobosz wpisany na listę rzeczników patentowych UPRP

Pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej, dr inż. Romuald Dobosz, po ukończeniu aplikacji rzeczniowskiej prowadzonej przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, został wpisany na listę rzeczników patentowych (decyzja z dnia 16.10.2019).

Konkurs Wiedzy o Materiałach 2019/2020

Rozpoczynamy kolejną edycję Konkursu Wiedzy o Materiałach dla uczniów szkół średnich. Jego laureaci mogą zostać studentami Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej bez postępowania rekrutacyjnego.

Wycieczka dydaktyczna studentów IV roku

zdjęcie

W dniach 17-18 października 2019 odbyła się wycieczka dydaktyczna studentów IV roku WIM. Głównym celem wyjazdu było poznanie typowych technologii materiałowych realizowanych w warunkach przemysłowych zwłaszcza różnych metod odlewania i obróbki mechanicznej.

Technologia, która ochroni przed oblodzeniem powierzchni

Turbiny wiatrowe

Problem jest poważny. Osadzający i nawarstwiający się lód może być śmiertelnie niebezpieczny, i to w wielu dziedzinach naszego życia. Ryzyko jeszcze wzrasta, gdy oblodzenie pojawia się na powierzchniach aerodynamicznych poruszających się z dużą prędkością samolotów czy turbin wiatrowych albo na pełniących ważną rolę elementach instalacji elektrycznych. Dr inż. Rafał Kozera z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej ma pomysł, jak rozwiązać kłopot.