Powstał LOP Inżynieria Materiałowa

Podpisanie porozumienia

28 czerwca 2023 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące utworzenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej nowej komórki lokalnego wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych pn. LOP Inżynieria Materiałowa.

Utworzenie LOP podejmowane jest w ramach realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030 (cel N3. Efektywne mechanizmy wsparcia prac badawczych, 1. Tworzenie skutecznego systemu wsparcia dla naukowców, b. Poprawa jakości obsługi projektów poprzez budowę zdecentralizowanej sieci wspierającej oraz wzrost efektywności ich obsługi administracyjnej) oraz działania „D30. Dostosowanie struktury organizacyjnej do wsparcia celów Uczelni Badawczej” będącego częścią projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza w Politechnice Warszawskiej”.

LOP jest miejscem lokalnego wsparcia dla liderów projektów w jednostkach, a wraz z działaniami Centrum Obsługi Projektów na poziomie centralnych tworzy spójny system wsparcia projektów w PW.

Podpisanie porozumienia rozpoczyna II etap rozwoju sieci wsparcia obsługi projektów w Politechnice Warszawskiej, który zaplanowano w ramach IDUB.