Wyniki konkursu na Zespołowe Granty Dziekańskie dla Doktorantów

Mikroskop

W wyniku oceny złożonych wniosków, zgodnie z Zarządzeniem Dziekana z dnia 19 lipca 2023 roku, przyznano 8 Zespołowych Grantów Dziekańskich dla Doktorantów Szkoły Doktorskiej PW w roku 2023.

W dniach 10, 11 i 16 sierpnia 2023 roku zapraszam do podpisania Porozumienia na realizacje przyznanego Grantu Dziekańskiego – Sekretariat Studiów Doktoranckich,  p. T. Erenc-Sędziak

Sekretariat Studiów Doktoranckich w dniach 10, 11 i 16 sierpnia 2023 czynny w godz. godz. 9.00-14.00