Materiały ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne

Materiały ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne stanowią nową klasę materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych charakteryzujących się strukturą polikrystaliczną o wielkości ziaren rzędu setek nanometrów (materiały ultradrobnoziarniste) lub dziesiątek nanometrów (materiały nanokrystaliczne).

Konsekwencjami małych rozmiarów ziaren są bardzo wysokie właściwości wytrzymałościowe w niskiej temperaturze oraz zdolność do odkształcenia nadplastycznego przy wysokich szybkościach odkształcenia w temperaturze podwyższonej.

Tematyki badawcze

 • Poznanie mechanizmów rozdrobnienia ziaren i kształtowania się struktury ultradrobnoziarnistej w różnych procesach dużego odkształcenia plastycznego;
 • Poznanie relacji między strukturą i właściwościami mechanicznymi materiałów ultra drobnoziarnistych;
 • Jednorodność mikrostruktury i właściwości w mikro- i makroskali;
 • Nadplastyczność i zdolność do głębokiego tłoczenia;
 • Charakterystyka granic ziaren i ich wpływ na właściwości materiałów ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych;
 • Procesy wydzieleniowe w strukturach ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych, rola defektów struktury, a w szczególności typów granic ziaren na te procesy;
 • Procesy dyfuzyjne w materiałach ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych, tworzenie warstw dyfuzyjnych w tych materiałach, przemiany fazowe;
 • Procesy łączenia materiałów ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych pozwalające na zachowanie ich drobnoziarnistej struktury:
  • Metoda Friction Stir Welding
  • Efekt obniżenia temperatury topnienia w układach nanowarstw i jego wykorzystanie w niskotemperaturowych procesach spajania;
 • Poznanie właściwości użytkowych materiałów ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych – np. odporność korozyjna, przewodność elektryczna, odporność na zużycie ścierne, biozgodność;
 • Stale ferrytyczne i austenityczne wzmacniane nano-tlenkami do zastosowań w energetyce termojądrowej i jądrowej;
 • Wpływ rozdrobnienia mikrostruktury na odporność korozyjna stopów na bazie żelaza i aluminium.

Oferta badawcza

 • Badania mikrostruktury materiałów w skali mikro-, nanometrycznej i atomowej za pomocą technik mikroskopii elektronowej
 • Badania właściwości korozyjnych
   

Projekty

Współpraca krajowa

 • Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska | prof. Lech Olejnik
 • Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS, Polska Akademia Nauk, Warszawa | dr inż. Mariusz Kulczyk
 • Politechnika Rzeszowska | prof. Jan Sieniawskim
 • Instytut Fizyki, Polska Akademia Nauk, Warszawa | prof. Andrzej Mycielski
   

Współpraca międzynarodowa

 • University of Southampton, Wielka Brytania | grupa prof. Terence’a Langdona
 • Uniwersytet Wiedeński, Austria | grupa prof. Michaela Zehetbauera
 • Hokkaido University, Japonia | prof. Masato Ohnuma
 • Toyama University, Japonia | prof. Kenji Matsuda
 • Instytut Fraunhofera IKTS, Niemcy | grupa prof. Ehrefrieda Zschecha
 • EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Szwajcaria | grupa prof. Jolanty Janczak-Rusch
 • École polytechnique fédérale de Lausanne, Szwajcaria | prof. Marco Cantoni
 • Norwegian University of Science and Technology, Norwegia | prof. Randi Holmestad
 • INSA-Lyon, Francja | prof. K. Masenelli-Varlot
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
22 234 84 45
malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl
Zakład Projektowania Materiałów