Wpływ sposobu wytwarzania na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne płytek ze stopu Al o strukturze ultradrobnoziarnistej

Numer: 2015/19/N/ST8/01192
Program/Konkurs: PRELUDIUM 10
Jednostka finansująca: NCN
Kierownik projektumgr inż. Marta Orłowska
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2016-2019

Opis
Celem projektu jest rozpoznanie możliwości wytworzenia metodami dużego odkształcenia plastycznego płytek o strukturze ultradrobnoziarnistej i małej anizotropii właściwości mechanicznych. Kształt ten jest bardziej atrakcyjny z punktu widzenia późniejszego kształtowania gotowych elementów. Jednocześnie można spodziewać się, że jednorodna ultradrobnoziarnista struktura sprzyjać będzie izotropii właściwości mechanicznych, co jest cechą szczególnie pożądaną w przypadku dalszego przerobu. Zastosowanymi metodami będą modyfikacje procesu przeciskania przez kanał kątowy, tj. przyrostowe przeciskanie przez kanał kątowy oraz przeciskanie przez kanał kątowy z dwoma równoległymi kanałami oraz następnym spęczaniem. Próbki zarówno w stanie wyjściowym, jak i po procesach dużych odkształceń plastycznych zostaną zbadane pod kątem anizotropii właściwości mechanicznych oraz strukturalnym. W tym celu mikrostruktura zostanie poddana charakteryzacji pod względem kształtu oraz rozkładu wielkości ziarna, dezorientacji granic ziaren, pomiarom mikrotwardości na różnych płaszczyznach oraz badaniom wytrzymałościowym.

Wnioskowany projekt pozwoli na stworzenie podstaw udoskonalania nowoczesnych materiałów, jakimi są materiały o strukturze ultradrobnoziarnistej, poprzez poszerzenie gamy dostępnych produktów o płytki, a w dalszej perspektywie blachy. Płytki w przeszłości były niezwykle rzadko wykonywane ze względu na trudności technologiczne. Jednak wnioskodawcy zakładają, że dobór odpowiednich metod odkształcenia oraz warunków procesu pozwoli na wytworzenie jednorodnych płytek, których przyszłe walory aplikacyjne są znacznie większe niż dotychczas stosowanych prętów. Dodatkowo projekt przyczyni się do powstania nowej wiedzy na temat mechanizmów rozdrobnienia ziaren, struktury i właściwości tych materiałów, a w szczególności ich anizotropii.