Wpływ energii błędu ułożenia nanomateriałów na zjawiska zachodzące podczas wyżarzania pod wysokim ciśnieniem

Program/Konkurs: Program wymiany osobowej w ramach współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Austrią 
Jednostka finansująca: Wydział Inżynierii Materiałowej PW / Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki 
Kierownik projektudr inż. Agnieszka Krawczyńska / dr inż. Daria Setman
Funkcja: współpraca dwustronna
Czas realizacji: 2018-2020

Opis
Celem projektu jest określenie wpływu energii błędu ułożenia na procesy zdrowienia, rekrystalizacji i rozrostu ziarna zachodzące w wyniku wyżarzania pod wysokim ciśnieniem materiałów nanokrystalicznych znacznie różniących się energią błędu ułożenia.