Badanie plastyczności tlenku aluminium w różnej skali podczas eksperymentów in situ w mikroskopach elektronowych

Program/Konkurs: Polonium
Jednostka finansująca: Wydział Inżynierii Materiałowej PW/francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań
Kierownik projektudr inż. Agnieszka Krawczyńska / dr inż. Lucile Joly-Pottuz
Funkcja: współpraca dwustronna
Czas realizacji: 2018-2019

Opis
W ramach projektu planuje się po pierwsze opracowanie metody przygotowania preparatów umożliwiających przeprowadzenie eksperymentów ściskania in-situ w mikroskopie elektronowym a następnie przeprowadzenie takich eksperymentów. Przeprowadzone badania umożliwią zbadanie plastyczności nanoproszku tlenku aluminium.