Biomateriały

Biomateriały stanowią specyficzną grupę materiałów o różnym składzie i właściwościach, zaprojektowanych tak, aby samodzielnie lub w systemach złożonych, mogły oddziaływać z elementami żywych układów, wpływając na procesy terapeutyczne lub diagnostyczne.

Tym hasłem określa się również dziedzinę wiedzy zajmująca się badaniami nad otrzymywaniem i charakterystyką materiałów farmakologicznie obojętnych, ich oddziaływaniem na komórki, badaniami właściwości materiałowych tkanek i narządów oraz ich odtwarzaniem i poprawą funkcjonowania (inżynieria tkankowa).

W ramach powyższej tematyki prace naukowe Grupy koncentrują się na:

 • opracowywaniu nowych biomateriałów metalicznych, polimerowych i kompozytowych;
 • rozwoju nowych metod technologii wytwarzania tj. druk 3D, biodrukowanie, lub elektroprzędzenie;
 • projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych implantów do regeneracji i odbudowy tkanek tj. chrzęstna, kostna, nerwowa, mięśniowa, lub ścięgna;
 • opracowywaniu lokalnych systemów dostarczania leków i innych substancji aktywnych;
 • charakteryzacji struktury i właściwości biomateriałów i implantów, m.in. z zastosowaniem zaawansowanych technik obrazowania metodami mikro i nanotomografii;
 • oraz modelowaniu komputerowym nowych materiałów, tkanek i produktów inżynierii tkankowej. 

Więcej informacji na temat grupy można znaleźć na www.bio.materials.pl

Tematyki badawcze

 • Inżynieria tkankowa
 • Synteza biomateriałów polimerowych
 • Druk 3D polimerów i kompozytów
 • Druk 3D technologią selektywnego stapiania laserowego
 • Biodrukowanie
 • Elektroprzędzenie z roztworu
 • Zaawansowane obrazowanie za pomocą mikro- i nanotomografii komputerowej
 • Modelowanie komputerowe w zakresie biomateriałów i procesów ich degradacji
 • Systemy dostarczania leków 
   

Oferta badawcza

 • Druk 3D materiałów polimerowych i kompozytowych:
  • dobór parametrów wytwarzania,
  • opracowywanie modeli do wydruku,
  • wydruk zaprojektowanych elementów;
 • Druk 3D materiałów metalicznych:
  • dobór parametrów wytwarzania,
  • opracowywanie modeli do wydruku,
  • wydruk zaprojektowanych elementów;
 • Wytwarzanie mat i struktur 3D metodą elektroprzędzenia z roztworu.
 • Charakterystyka powierzchni materiałów:
  • badania AFM w powietrzu i w cieczy (w tym badania właściwości mechanicznych)
  • badanie kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej;
 • Charakteryzacja właściwości termicznych materiałów:
  • pomiary TGA, DSC, DMA,
  • badanie współczynników płynięcia (masowego i objętościowego);
 • Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych:
  • spektroskopia w podczerwieni (FTIR),
  • spektroskopia Ramana,chromatografia żelowa (GPC),
  • pomiary łączone TGA-FTIR;
 • Badania komórkowe:
  • badania cytotoksyczności, adhezji, proliferacji i różnicowania,
  • obrazowanie komórek z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej, konfokalnej i elektronowej
 • Badania z wykorzystaniem mikro i nanotomografii komputerowej:
  • skany wraz z rekonstrukcją 3D,
  • analiza porowatości, rozkładu napełniacza w kompozytach, itp.
  • badania mechaniczne in situ

Projekty

 

Współpraca krajowa

 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa
 • Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Wrocławska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
 • Politechnika Poznańska
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
   

Współpraca międzynarodowa

 • University of California, Los Angeles, Stany Zjednoczone
 • Oslo University Hospital, Norwegia
 • Leibniz Institute of Polymer Research Dresden, Niemcy
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Tatung University, Tajwan
 • National Taiwan University, Tajwan
 • National Institute for Materials Science, Japonia
 • BIOMATEN, METU, Ankara, Turcja
 • University of Pisa, Włochy 
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl
22 849 94 07
Zakład Projektowania Materiałów
www.bio.materials.pl