Zastosowanie trójwymiarowego drukowania, biologii komórki oraz technologii materiałowych w celu opracowania struktury podobnej do tkanki mięśniowej

Akronim: 3DMuscle
Numer: PL-TWIII/5/2016
Program/Konkurs: III konkurs w ramach współpracy polsko-tajwańskiej
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW i prof. FengHuei Lin
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2016-2019

Opis
Perspektywa mięsa hodowanego w laboratorium intryguje zarówno wegetarian, jak i ekologów od wielu lat. Szacuje się, że biodrukowane mięso może zaspokoić naturalne pragnienie człowieka dotyczące białka zwierzęcego w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Chitozan jest pochodną naturalnie występującej chityny węglanowej i składa się z jednostek glukozaminowych połączonych wiązaniami beta 1-4 z różnymi ilościami jednostek N-acetylowanych. Oczyszczone białko z ziaren soi zawiera 90% białka w przeliczeniu na suchą masę i nie ma żadnych skutków ubocznych związanych z jego spożytkowaniem. Chcielibyśmy zastosować najnowsze postępy w biodrukowaniu 3D do opracowania mięsa in vitro z inteligentnymi cząsteczkami jadalnymi. W skrócie, chcieliśmy zastosować chitozan jonowo usieciowany z trifosforanem sodu (TPP) i zawiesiną białka sojowego jako potencjalną mieszankę wzrostową, aby wspierać wzrost mioblastów szczurzych in vitro w jadalnym mięsie.