Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo

Akronim: iTE
Numer: STRATEGMED3/306888/3/NCBR/2017
Program/Konkurs: STRATEGMED3
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2017-2020

Opis
Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody regeneracji dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych opartej o zastosowanie rusztowań oraz inżynierii tkankowej in vivo (iTE). W metodzie tej, w pierwszym etapie po usunięciu guza kości w miejsce ubytku zostanie zaimplantowany nowoczesny element wypełniający ubytek (spacer) i jednocześnie uwalniający leki przeciwbakteryjne, oraz wspierający radio- i/lub chemioterapię. W tym samym czasie nowoczesne bioaktywne i biodegradowalne rusztowanie zostanie wszczepione w ciele pacjenta ektopowo, w obszarze wspomagającym tworzenie nowej tkanki. Po wytworzeniu in vivo nowej tkanki kostnej, spacer zostanie usunięty, a prefabrykowany płat (produkt inżynierii tkankowej) zostanie pobrany i zaimplantowany w miejscu ubytku żuchwy, zapewniając jej funkcjonalność fizjologiczną i estetyczną. Osiągnięcie celu wymaga opracowania nowoczesnego spacera, bioaktywnego rusztowania, oraz metody ich wzbogacania w czynniki bioaktywne. Opracowane rozwiązania zostaną przebadane, zarówno w warunkach in vitro jak i in vivo, na modelach małych i dużych zwierząt.