Opracowanie trójwymiarowego modelu guza kości z zastosowaniem dwóch rodzajów rusztowań tkankowych

Akronim:BonTuMod
Numer: 2/POLTUR-1/2016
Program/Konkurs: I konkurs polsko-turecki
Jednostka finansująca: (NCN/NCBiR/ inne): NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2016-2018

Opis
Głównym celem projektu było zastosowanie inżynierii tkankowej w celu wytworzenia 3D modelu guza kości w warunkach in vitro oraz zbadanie możliwości jego zastosowania jako modelu do badania skuteczności konwencjonalnych terapii nowotworowych. W tym celu opracowane zostały dwa rodzaje rusztowań 3D, na których w warunkach in vitro wyhodowany został guz. Wytworzone z PLGA/TCP skafoldy posiane zostały komórkami nowotworowymi, ludzkimi komórkami kostnymi oraz komórkami naczyń krwionośnych w celu wytworzenia struktury naśladującej strukturę guza. W badaniach modelu wykorzystane zostały techniki badawcze takie jak SEM, CT, badania mechaniczne, immunohistochemia oraz analiza oddziaływań materiał-komórka. Cytotoksyczna reakcja komórek na podawane leki stanowiła wskaźnik dokładności modeli w odwzorowaniu nowotworu kości. Opracowany model może pomóc stworzyć fizjologiczne środowisko do testowania nowoczesnych leków przeciwnowotworowych, może być również stosowany w medycynie spersonalizowanej do wyboru najbardziej skutecznych leków dla poszczególnych pacjentów przy zastosowaniu w modelu własnych komórek pacjenta.