Rada Wydziału

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału m.in. zatwierdza programy studiów, wyniki konkursów w sprawach kadrowych, przeprowadza postępowania w ramach przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz awansach na tytuł naukowy i stanowiska profesorskie, przyjmuje sprawozdania z działalności Wydziału oraz ustala plany jego rozwoju.

Skład Rady Wydziału

Dziekan

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

Prodziekani

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara
 • dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW
 • dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. PW

Profesorowie

 • prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik       
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski
 • prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
 • dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. PW
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. PW
 • dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, prof. PW
 • dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW
 • dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. PW
 • dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. PW
 • dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW

Doktorzy habilitowani

 • dr hab. inż. Jarosław Ferenc
 • dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 • dr inż. Janusz Bucki
 • dr inż. Marcin Ciesielski
 • Stanisław Jezierski
 • dr hab. inż. Marek Kostecki
 • dr inż. Ewa Ura-Bińczyk
 • dr inż Rafał Wróblewski
 • dr inż. Andrzej Zagórski

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr inż. Kamil Dydek
 • mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski

Przedstawiciele studentów

 • Klaudia Anuszewska
 • Justyna Grzegorzewska
 • Bartłomiej Musz
 • Bartosz Nędza
 • Karolina Nietubyć
 • Aleksandra Padykuła
 • Anna Ronkiewicz

Sekretarz

 • dr inż. Joanna Zdunek