Rada Wydziału

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału m.in. zatwierdza programy studiów, wyniki konkursów w sprawach kadrowych, przeprowadza postępowania w ramach przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz awansach na tytuł naukowy i stanowiska profesorskie, przyjmuje sprawozdania z działalności Wydziału oraz ustala plany jego rozwoju.

Skład Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej PW (XV kadencja)

 1. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera                            
 2. Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska                       
 3. Dr hab. inż. Joanna Zdunek                                     
 4. Dr inż. Rafał Wróblewski                                        
 5. Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 6. Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara                  
 7. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka                     
 8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik                              
 9. Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz                       
 10. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska           
 11. Prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
 12. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła           
 13. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 14. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń                      
 15. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek                                    
 16. Dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni              
 17. Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni    
 18. Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni
 19. Dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni              
 20. Dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni 
 21. Dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. uczelni       
 22. Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni     
 23. Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni        
 24. Dr hab. inż. Michał Tacikowski, prof. uczelni         
 25. Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni    
 26. Dr hab. inż. Łukasz Ciupiński                                  
 27. Dr hab. inż. Marek Kostecki                                    
 28. Dr hab. inż Marek Krasnowski                                
 29. Dr hab. inż. Ryszard Sitek                                       
 30. Dr hab. inż. Andrzej Zagórski                                  
 31. Dr inż. Bogusława Adamczyk Cieślak                    
 32. Dr inż. Tomasz Borowski                                         
 33. Dr inż. Janusz Bucki                                                
 34. Dr inż. Grzegorz Cieślak                                          
 35. Dr inż Krzysztof Kulikowski                                   
 36. Dr inż. Emilia Skołek                                                
 37. Dr inż. Ewa Ura-Bińczyk                                         
 38. Mgr inż. Tatiana Erenc Sędziak                               
 39. Mgr inż. Katarzyna Jurkowska Kukla                      
 40. Mgr inż. Anna Czajka - doktorantka                       
 41. Mgr inż. Bartłomiej Przybyszewski - doktorant    
 42. Ronkiewicz Anna – studentka  
 43. Klaudia Anuszewska – studentka
 44. Julia Kosińska – studentka
 45. Zuzanna Uliasz – studentka
 46. Katarzyna Ciporska – studentka
 47. Karolina Nietubyć – studentka
 48. Mateusz Malikowski  – student                             

 
Zaproszeni goście:

 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski             
 2. Prof dr hab. inż. Krzysztof Sikorski                            
 3. Dr inż. Milena Koralnik – Sekretarz Rady 
   

 Terminy posiedzeń

 
Regulamin