Rada Wydziału

Rada Wydziału jest organem kolegialnym podejmującym uchwały we wszystkich najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału m.in. zatwierdza programy studiów, wyniki konkursów w sprawach kadrowych i przyjmuje sprawozdania z działalności Wydziału oraz ustala plany jego rozwoju.

Skład Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej PW (XV kadencja)

 1. Prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska                           
 2. Prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski                  
 3. Dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni                                 
 4. Dr inż. Rafał Wróblewski                                        
 5. Prof. dr hab. inż. Halina Garbacz
 6. Prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara                  
 7. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka                     
 8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik                              
 9. Prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz                       
 10. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska
 11. Prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera 
 12. Prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak       
 13. Prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
 14. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
 15. Prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska         
 16. Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
 17. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń                      
 18. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek
 19. Dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni                                   
 20. Dr hab. inż. Jarosław Ferenc, prof. uczelni              
 21. Dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni      
 22. Dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. uczelni    
 23. Dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni     
 24. Dr hab. inż. Wiesław Świątnicki, prof. uczelni        
 25. Dr hab. inż. Marek Kostecki, prof. uczelni                                                                
 26. Dr hab. inż. Ryszard Sitek, prof. uczelni
 27. Dr hab. inż Marek Krasnowski
 28. Dr hab. inż. Michał Tacikowski
 29. Dr hab. inż. Ewa Ura-Bińczyk
 30. Dr hab. inż. Jan Wróbel
 31. Dr hab. inż. Andrzej Zagórski
 32. Dr hab. Kamila Sałasińska
 33. Dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak                    
 34. Dr inż. Tomasz Borowski                                         
 35. Dr inż. Janusz Bucki                                                
 36. Dr inż. Grzegorz Cieślak                                          
 37. Dr inż Krzysztof Kulikowski                                   
 38. Dr inż. Emilia Skołek                                                
 39. Mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak                               
 40. Mgr inż. Katarzyna Jurkowska Kukla                      
 41. Mgr inż. Anna Czajka - doktorantka                       
 42. Mgr inż. Dominik Grzęda - doktorant 
 43. Mgr inż. Gabriela Komorowska - doktorantka                      
 44. Grzegorz Rafał - student
 45. Sławomir Mizera - student
 46. Paulina Zalewska - studentka
 47. Grzegorz Florczak - student
 48. Konstancja Godlewska - studentka
 49. Weronika Seroczyńska - studentka
 50. Mateusz Godlewski - student                         

 
Zaproszeni goście:

 1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski             
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Sikorski                            
 3. Dr inż. Milena Koralnik – Sekretarz Rady, dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak - p.o. Sekretarza
   

 Terminy posiedzeń w r.a.23/24

Regulamin