Stopnie i tytuły naukowe

Stopień doktora nauk technicznych

Stopień doktora habilitowanego

Tytuł profesora