Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Administracyjno-Technicznych Jacek Karniłowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Jacek Karniłowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. IT i Cyberbezpieczeństwa Tomasz Grajek
Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych Katarzyna Jurkowska-Kukla
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
Pełnomocnik Dziekana ds. Obronnych dr inż. Janusz Bucki
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych  dr hab. inż. Marek Krasnowski
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dr inż. Rafał Wróblewski
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Joanna Kwiatkowska
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych Elżbieta Sałacińska
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych Marianna Wróblewska
Wydziałowy Rzecznik Zaufania Tatiana Erenc-Sędziak
Społeczny Inspektor Pracy dr hab. inż. Marek Krasnowski