prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 106B

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: wtorki w godz. 10:15-11:15 i środy w godz. 10:15-11:15

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1984
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1991
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2008
 • Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych, 2021
   

Działalność naukowa

 • badania właściwości mechanicznych materiałów,
 • relacje mikrostruktura-właściwości,
 • pękanie i zmęczenie materiałów,
 • optyczne metody pomiaru odkształceń,
 • efekt skali w badaniu właściwości mechanicznych.
   

Publikacje

 1. K. Majchrowicz, Z. Pakieła, M. Giżyński, M. Karny, M. Kulczyk: High-cycle fatigue strength of ultrafine-grained 5483 Al-Mg alloy at low and elevated temperature in comparison to conventional coarse-grained Al alloys, International Journal of Fatigue 106 (2018) 81.
 2. K. Majchrowicz, Z. Pakieła, W. Chrominski, M. Kulczyk: Enhanced strength and electrical conductivity of ultrafine-grained Al-Mg-Si alloy processed by hydrostatic extrusion, Materials Characterization 135 (2018) 104.
 3. T. Brynk, Z. Pakieła, K. Ludwichowska, B. Romelczyk, R. Molak, M. Plocinska, J. Kurzac, T. Kurzynowski, E. Chlebus: Fatigue crack growth rate and tensile strength of Re modified Inconel 718 produced by means of selective laser melting, Materials Science and Engineering A 698 (2017) 289.
 4. A. Laptiev, Z. Pakieła, O. Tolochyn,  T. Brynk: Microstructure and mechanical properties of WC-40Co composite obtained by impact sintering in solid state, Journal of Alloys and Compounds 687 (2016) 135.
 5. R. Molak, M. Kartal, Z. Pakieła, K.J. Kurzydłowski: The effect of specimen size and surface conditions on the local mechanical properties of 14MoV6 ferritic-pearlitic steel, Materials Science and Engineering A 651 (2016) 810.
   

Osiągnięcia

 • Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.