Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 308

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: wtorki w godz. 12:15-14:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera technologa materiałów: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1989
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1992

Staże naukowe

 • Brunel University of West London, Wielka Brytania, 1994
 • University College Dublin, Irlandia, 2006
   

Działalność naukowa

Stereologia, metalografia i ceramografia ilościowa, zastosowania sieci neuronowych w inżynierii materiałowej, materiały porowate, materiały gradientowe, materiały wysokotopliwe, metalurgia proszków.

Od 2004 do 2018 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego WAKANS.
 

Publikacje

 1. T. Wejrzanowski; E. Tymicki; T. Plocinski, J.J. Bucki; T.L. Tan; Design of SiC-Doped Piezoresistive Pressure Sensor for High-Temperature Applications. Sensors 202121, 6066.
 2. R. Kozera, J.J. Bucki, A. Sałacińska, J. Bieliński, A. Boczkowska: Quantitative Image Analysis of Ni-P Coatings Deposited on Carbon Fibers, Journal of Materials Engineering and Performance 24 (2015) 3400.
 3. L. Paszkowski, D. Biało, J.J. Bucki, A. Skalski: Quanitative Analysis of the Polymer/Metal Powder Magentic Composites Compacts Structure, Advanced Materials Research 874 (2014) 23.
 4. I. Osica, K. Szlązak, T. Kapłan, M. Cierech, K. Wróbel, E. Mierzwińska-Nastalska, J.J.Bucki, W. Święszkowski; Badanie porowatości i nasiąkliwości wybranych tworzyw akrylowych stosowanych w protetyce stomatologicznej w wykonawstwie płyt protez, Przetwórstwo Tworzyw, 2013, vol. 19, nr 1, s.32-36
 5. J. Dworecka, J.J. Bucki, Z. Ludyński; Badania jednorodności struktury kompozytu 90W-7Ni-3Cu; XL Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków, 24-27 IX 2012 2012, Kraków, Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s.316-320
   

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2016: Medal Politechniki Warszawskiej
 • 2015: Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2008: Złota Kreda
 • 1993: Nagroda Fundacji Kościuszkowskiej
 • 1993: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
    

Pozostałe osiągnięcia

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Stereologicznego (kadencja 2021-2025 – we wcześniejszych kadencjach Członek i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)