prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
Kierownik Zakładu Projektowania Materiałów

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 312

Konsultacje w sem. zimowym i letnim: wtorki w godz. 09:00-10:00 i czwartki w godz. 12:00-13:00
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, spec. Technologia maszyn, 1994
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, Mechanika, Spec. Mechanika, 2000
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011
 • Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych, 2021

Staże naukowe:

 • Harvard/ MIT, Cambridge/Boston USA, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017
 • Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy, 2007, 2012
 • Technical University of Vienna, Austria, 2008
 • National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan, 2007
 • Delft University of Technology, Holandia, 2000-2004 
   

Działalność naukowa

Obszary zainteresowań to modelowanie, wytwarzanie i charakteryzowanie biomateriałów na implanty i produkty inżynierii tkankowej. Działalność naukowa koncentruje się na:

 • projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych biomateriałów i rusztowań do regeneracji tkanki chrzęstnej, kostnej, mięśniowej, nerwowej i ścięgna,
 • rozwoju technologii elektroprzędzenia oraz druku 3D materiałów metalicznych, polimerowych i kompozytowych
 • wytwarzaniu biologicznych substytutów tkanek i narządów z zastosowaniem procesu o nazwie „bio-drukowanie”
 • modelowaniu komputerowym i charakteryzacji struktury i właściwości biomateriałów
 • opracowywaniu lokalnych systemów dostarczania leków.
   

Publikacje

 1. C. Rinoldi, E. Kijenska, A. Chlanda, E. Choinska, N. Khenoussi, A. Tamayol, A. Khademhoseini, W. Święszkowski: Nanobeads-on-string composites for tendon tissue engineering, J. Mater. Chem. B (2018) in press.
 2. A. Kosik-Kozioł, M. Costantini, T. Bolek, K. Szöke, A. Barbetta, J. Brinchmann, W. Święszkowski: PLA short sub-micron fiber reinforcement of 3D bioprinted alginate constructs for cartilage regeneration, Biofabrication,9 (2017) 1.
 3. A .Witecka., A .Yamamoto., W. Święszkowski: Influence of SaOS-2 cells on corrosion behavior of cast Mg-2.0 Zn0. 98Mn magnesium alloy, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 150 (2017) 288.
 4. B. Wysocki., P. Maj, A. Krawczyńska, K. Rożniatowski, J. Zdunek, K.J. Kurzydłowski, W. Święszkowski: Microstructure and mechanical properties investigation of CP titanium processed by selective laser melting (SLM), Journal of Materials Processing Technology 241 (2017) 13.
 5. Z. Górecka, J. Teichmann, M. Nitschke, A. Chlanda, E. Choińska, C. Werner, W. Świȩszkowski: Biodegradable fiducial markers for X-ray imaging-soft tissue integration and biocompatibility, Journal of Materials Chemistry B 4 (2016) 5700.
   

Osiągnięcia

Nagrody:

 • 2017: Indywidualna Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego
 • 2017: Nagroda naukowa Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stopnia III
 • 2017: ICE Publishing Awards 2017 - Kajal Mallick Memorial Prize for the best paper in the journal Bioinspired, Biomimetic and Nanobiomaterials entitled: Fracture Safety of double-porous hydroxyapatite biomaterials
 • 2015: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne „Złota Kreda” za rok akademicki 2013/2014 w kategorii najlepszy wykładowca
 • 2014: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2013
 • 2012: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2011
 • 2011: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2010
 • 2001: Nagroda Premiera Rzeczpospolitej Polskiej za wyróżnioną prace doktorską
 • 1997: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia II za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 1996