Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Jacek Karniłowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Funduszy Strukturalnych Wiesława Skomorowska
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
Pełnomocnik Dziekana ds. LOGO HR dr inż. Bartosz Michalski
Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Pełnomocnik Dziekana ds. Obronnych dr inż. Janusz Bucki
Pełnomocnik Dziekana ds. Ochrony Danych Osobowych  dr hab. inż. Marek Krasnowski
Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich dr inż. Emilia Skołek
Pełnomocnik Dziekana ds. Reformy Programu Studiów dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
Pełnomocnik ds. Rozwoju i Jakości Badań dr hab. inż. Andrzej Zagórski
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Anglojęzycznych dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zarządzania Laboratorium Katarzyna Jurkowska-Kukla
Pełnomocnik Dziekana ds. Walki z COVID19 Jacek Karniłowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
Pełnomocnik Dziekana ds. Zakupów Marianna Wróblewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych Elżbieta Sałacińska
Marianna Wróblewska
Wydziałowy Rzecznik Zaufania mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak
Społeczny Inspektor Pracy dr hab. inż. Marek Krasnowski