Joanna Kwiatkowska

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
  • 22 234 86 87

Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 103B
 
 
 
Logo WIM i inne materiały graficzne można pobrać z SharePoint.