mgr inż. Elżbieta Sałacińska

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
  • 22 234 87 37

Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 307