Konkurs na stanowisko student stypendysta

W ramach projektu NCN OPUS „Kompozyty Cu-Mo o strukturze submikronowej i nanometrycznej oraz projektowanych właściwościach cieplnych".

Wymagania

 • status studenta I lub II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa,
 • wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie materiałów metalicznych, kompozytów o osnowie metalicznej oraz odkształcenia plastycznego
 • bardzo dobre wyniki w nauce
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy
   

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Małgorzata Lewandowska, OPUS”, lub mailowo na adres malgorzata.lewandowska@pw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający ewentualne dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia)
 • list motywacyjny;
 • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta I lub II stopnia studiów zgodny z pkt. 2a-c ,,Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców'' (dotyczy studentów spoza Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
   

Opis zadań

Nadmierne nagrzewanie urządzeń elektronicznych spowodowane ich coraz większą mocą i gęstością upakowania elementów jest przyczyną ponad połowy uszkodzeń elementów elektronicznych. Tak zwane zarządzanie ciepłem stało się krytyczną kwestią z powodu braku materiałów, które mogłyby odprowadzać ciepło w sposób wystarczająco efektywny. Zadaniem studenta-stypendysty będzie:

 • Wytworzenie kompozytów Cu-Mo metodą HPT (w różnych warunkach)
 • Charakterystyka mikrostruktury wytworzonych kompozytów (w tym mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa)
 • Charakterystyka wybranych właściwości (w tym pomiary twardości, przewodności i rozszerzalności cieplnej)
   

Warunki zatrudnienia

Okres zatrudnienia 10 miesięcy. Student w okresie obowiązywania umowy będzie otrzymywał stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie
 

Termin składania ofert 15 stycznia 2024 godzina 12:00