Materiały dla lotnictwa i transportu

Obszar badań zespołu obejmuje projektowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych wykorzystywanych w nowoczesnych konstrukcjach lotniczych oraz transporcie.

Prowadzone prace badawcze mają charakter aplikacyjny i obejmują projektowanie, wytwarzanie, charakterystykę mikrostruktury i właściwości oraz praktyczne wykorzystanie materiałów w sektorze lotniczym i transporcie.
 

Tematyki badawcze

Obróbki powierzchniowe:

 • Wytwarzanie metodą PACVD warstw zawierających TiN na podłożach nanokrystalicznego tytanu;
 • Wytwarzanie metodą hybrydową, łączącą proces PVD i PACVD warstw zawierających NiTi na podłożach nanokrystalicznego/ultradrobnoziarnistego niklu;
 • Wytwarzanie metodą PACVD warstw zawierających CrN na nadstopach niklu np. IN 740, 740H, IN 718 i IN625;
 • Wytwarzanie żaroodpornych warstw z układu Ti-Al-N na stopach tytanu lub Ni-Al-Zr/Hf na stopach niklu
 • Projektowanie nowych barier ceramicznych modyfikowanych pierwiastkami ziem rzadkich np. lantanem na gorące części silników lotniczych;

Techniki przyrostowe i obróbki cieplne, cieplno-chemiczne

 • Druk 3D kompozytów z układu Ti-AlN, wolframu, stopów niklu IN 713C, IN718 i IN625 na gorące części silników lotniczych.
 • Projektowanie po procesowych obróbek cieplnych, cieplno-chemicznych dla elementów turbin silników lotniczych wytwarzanych technikami przyrostowymi;

Odlewanie precyzyjne:

 • Monitorowanie procesu wytwarzania form ceramicznych stosowanych do odlewania części do silników lotniczych metodą termowizji
 • Opracowywanie innowacyjnych składów i optymalizacja właściwości reologicznych mas formierskich stosowanych do wytwarzania form odlewniczych
 • Opracowywanie nowej technologii mycia form odlewniczych i opracowanie składu płynów myjących
 • Opracowywanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mas formierskich i form odlewniczych o podwyższonej wytrzymałości, żaroodporności i gazoprzepuszczalności.
 • Badania materiałowe form odlewniczych po procesie wytapiania wosku, po wypaleniu i po wyżarzeniu
 • Opracowywanie metod szybkiego suszenia materiałów ceramicznych z wykorzystaniem promieniowania IR
 • Badania termowizyjne procesów suszenia i studzenia form odlewniczych
 • Opracowanie płynów myjących do ceramicznych form odlewniczych
 • Opracowywanie zrobotyzowanego stanowiska suszącego do form odlewniczych aparatów kierujących

Odkształcenie plastyczne:

 • Analiza zjawiska niestabilności odkształcenia plastycznego w nadstopach niklu (Inconele) i stopach aluminium,
 • Analiza kształtowalności cienkościennych elementów osiowosymetrycznych wykonanych z nadstopów niklu w procesie formowania obrotowego,
 • Wpływ parametrów obróbki cieplnej na właściwości wytrzymałościowe stopów Inconel 718 i 625,
 • Analiza wpływu odkształcenia plastycznego na ewolucje mikrostruktury oraz tekstury materiałów metalicznych stosowanych w lotnictwie,
 • Opracowanie wytycznych technologicznych procesów obróbki plastycznej z nagrzewaniem laserowym dla nadstopów niklu stosowanych w lotnictwie,
 • Opracowywanie plandek do samochodów ciężarowych typu BUS o zwiększonej wytrzymałości na przecięcie,
 • Opracowanie zabudowy kompozytowej samochodów typu BUS o obniżonym ciężarze i podwyższonej wytrzymałości mechanicznej.
   

Oferta badawcza

 • Analiza chemiczna z wykorzystanie fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego (XRF)
 • Analiza fazowa, tekstury krystalicznej i naprężeń własnych z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego (XRD)
 • Badania mikrostruktury przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
 • Badania właściwości wytrzymałościowych materiałów gęstych i porowatych z uwzględnieniem form odlewniczych
 • Otrzymywanie i badania właściwości ceramicznych mas lejnych (w tym formierskich) dla przemysłu lotniczego
 • Badania właściwości reologicznych płynów
 • Badania do gazo – przepuszczalności materiałów porowatych w zakresie 50 - 1550⁰C
 • Analiza wielkości cząstek proszków
 • Badania napięcia powierzchniowego płynów
 • Badania termowizyjne procesów suszenia i stygnięcia materiałów ceramicznych i kompozytowych
   

Infrastruktura badawcza

Urządzenia do charakterystyki materiałów

 • Obserwacje mikroskopowe
  • Mikroskop świetlny Nikon Epiphot 200
  • Mikroskop świetlny Carl Zeiss Axio Scope wyposażony w moduł jasnego pola (BF),  ciemnego pola (DF), kontrast dyferencyjny (DIC) oraz dyferencyjny interferencyjny kontrast w polaryzacji kołowej (DIC-R)
 • Degradacja materiałów
  • Potencjostat AutoLab PGSTAT 302N z modułem do badań impedancyjnych
  • Komora solna do badań cyklicznych ClimaCORR Test Cabinet CC 400-FL firmy VLM
 • Badania twardości
  • Twardościomierz Falcon 500

Precyzyjne wymiarowanie 3D

 • Skaner 3D "ATOS for Education" firmy Gom

Badania termowizyjne

 • Kamera termowizyjna FLIR T1020

Urządzenia do druku 3D

 • Drukarka 3D do metalu EOS M 100 firmy EOS
 • Przesiewacz laboratoryjny LPzE-2e Ø200 mm firmy Multiserw-Morek
 • Piaskarka kabinowa Vario Basic firmy Renfert GmbH Company
 • Piec komorowy Nabertherm N11/HR firmy Nabertherm

Urządzenia do charakterystyki proszków i płynów (grupa Materiały w przemyśle wydobywczym)

 • Analizator wielkości cząstek Horiba LA-950
 • Przesiewacz sitowy Retsch A200 Control
 • Reometr Anton Paar MC102
 • Pomiar napięcia powierzchniowego płynów – Tensjometr D-MT1A (POLON-IZOT)
 • Badania mętności płynów – Turbidymeter  TurbiDirect_4a
 • Urządzenie do badania gęstości nasypowej proszków

Inne

 • Piec komorowy Czylok do 1600°C
 • Stanowisko do badania gazo-przepuszczalności materiałów ceramicznych
 • Stanowisko do suszenia materiałów promieniami IR

Projekty

Współpraca krajowa

 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
 • Wydział Mechatroniki i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • Katedra Nauki o Materiałach, Politechnika Rzeszowska
 • Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa
 • Arcelormittal
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa, SPECODLEW Sp. z o.o.
 • Pratt&Whitney Rzeszów
 • CPP Polska Sp. z o.o.
 • Specodlew Sp. z o.o.
 • Miro Trans Robert Mirowski
   

Współpraca międzynarodowa

 • Osaka University, Japonia
 • Institut National Des Sciences Appliquées, Lyon, Francja
 • Ecole des Mines de Saint-Étienne, Francja
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
22 234 81 61
jaroslaw.mizera@pw.edu.pl
Zakład Projektowania Materiałów