Powłoki o podwyższonej żaroodporności na łopatkach turbin wysokiego ciśnienia silników RD-33

Numer: 501210101667
Program/Konkurs: Konkurs nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: prof. Aleksander Olejnik (Wojskowa Akademia Techniczna); dr inż. Ryszard Sitek (na Politechnice Warszawskiej)
Funkcja: podwykonawca
Czas realizacji: 2018-2019

Opis

Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiających regenerację pokryć ochronnych łopatek wysokiego ciśnienia turbiny silnika lotniczego RD-33 w podziale na następujące etapy:

  1. Diagnostyka stanu łopatek w oparciu o badania nieniszczące metodą prądów wirowych i penetracyjną oraz ocena rozwoju uszkodzeń zmęczeniowych w warunkach obciążenie cyklicznego,
  2. Opracowanie technologii wytwarzania żaroodpornych wieloskładnikowych pokryć ochronnych na łopatkach wysokiego ciśnienia turbiny silnika lotniczego RD-33,
  3. Opracowanie parametrów technologicznych procesu usuwania zgorzeliny z powierzchni łopatek oraz analiza ich stanu,
  4. Badania wpływu obróbek powierzchniowych na właściwości wytrzymałościowe łopatek oraz analiza ich stanu.