Zaawansowane technologie odlewnicze

Akronim: INNOCAST
Numer: INNOLOT/I/8/2013
Program: INNOLOT 1
Jednostka finansująca: NCBR oraz Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Kierownik projektu: mgr inż. Dorota Wyrobek (CPP Polska Sp. z o.o.); dr inż. Paweł Wiśniewski (na Politechnice Warszawskiej)
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2013-2018

Opis

Celem projektu jest opracowanie technologii odlewania wielkogabarytowych, rdzeniowanych cienkościennych sześciołopatkowych segmentów aparatów kierujących turbiny niskiego ciśnienia silnika odrzutowego GP7000. Obecnie tego typu segmenty wykonane są jedynie przez jedną firmę na świecie - Alcoa Howmet. Do osiągnięcia wymagań stawianych produkcji wielkogabarytowych, rdzeniowanych cienkościennych sześciołopatkowych segmentów aparatów kierujących turbiny niskiego ciśnienia silnika turbowentylatorowego GP7000 konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań technologicznych oraz rozwinięcie poszczególnych etapów procesu odlewniczego. Wymaga to opracowania nowych materiałów stosowanych w procesie produkcyjnym (woski, materiały ceramiczne oraz rdzenie).