Zastosowanie przestrzennej, optycznej digitalizacji, termowizji i tomografii do oceny technologicznej jakości woskowych zestawów modelowych i wielowarstwowych ceramicznych form w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych

Akronim: SKAN-TERMO
Numer: PBS3/A5/54/2016
Program/Konkurs: Program Badań Stosowanych- 3 konkurs
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: dr inż. hab. Krzysztof Żaba (AGH, Wydział Metali Nieżelaznych); prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera (na Politechnice Warszawskiej)
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2016 - 2018

Opis

Celem projektu jest opracowanie warunków, zapewniających transformację statusu procesów wytwarzania ceramicznej formy odlewniczej ze specjalnego w sterowalny. W tym celu prowadzone są badania nad metodami i aparaturowym systemem do międzyoperacyjnej oceny jakości zestawów modelowych i ceramicznych form odlewniczych. System aparaturowy budowany jest w oparciu o techniki skanowania 3D, termowizyjne i tomograficzne z wykorzystaniem urządzeń najnowszej generacji.

System zapewni wykrywanie wad geometrycznych zestawów modelowych i form oraz wad powierzchni i struktury form. Możliwe będzie podejmowanie decyzji o wycofaniu wadliwego półproduktu na wczesnym etapie jego wytwarzania. Przedsięwzięcie doprowadzi do poprawy uzysku i tym samym poprawy efektywności procesu.