Wytwarzanie i obróbka materiałów

Na Wydziale opracowywane są zarówno innowacyjne materiały takie jak:

  • nanometale,
  • kompozyty polimerowe,
  • biomateriały,
  • polimery,

jak i rozwijane nowoczesne technologie ich wytwarzania m.in. druk 3D.
   

Opracowywane są również nowe procesy obróbki powierzchniowej, cieplnej oraz cieplno-mechanicznej.

    
  

Druk 3D

Druk przestrzenny pozwala na wytworzenie struktur nieosiągalnych tradycyjnymi metodami przetwórstwa polimerów, tj. wtrysk, wytłaczanie. Brak konieczności posiadania specjalnych matryc wiążąca się z natychmiastową możliwością zmiany kształtu obiektu czy oszczędność wykorzystywanego materiału stawia druk 3D w korzystnym świetle.

Inżynieria powierzchni

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej projektujemy i stosujemy nowoczesne metody inżynierii powierzchni, w tym wykorzystujące niskotemperaturową i nierównowagową plazmę, do wytwarzania warstw powierzchniowych na stalach, stopach tytanu, niklu, magnezu, czy materiałach i kompozytach polimerowych.

Kompozyty

Kompozyty to nowoczesne materiały konstrukcyjne i funkcjonalne o wysokich właściwościach wytrzymałościowych i niskiej masie, szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. lotniczym, samochodowym, maszynowym, transportu publicznego i sportowym.

Stopy amorficzne

Stopy amorficzne to duża grupa nowoczesnych materiałów metalicznych wykazujących strukturę niekrystaliczną (bezpostaciową). Materiały takie otrzymywane są za pomocą technik polegających zarówno na chłodzeniu cieczy, jak i związanych z metalurgią proszków.