Laboratorium Badań dla Przemysłu

Laboratorium Badań dla Przemysłu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej skupia zespół specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej, którego celem jest wdrożenie nowoczesnej wiedzy z jej zakresu do praktyki przemysłowej. Grupa specjalizuje się w obszarze badań nieniszczących (NDT) oraz niszczących (DT).

W laboratorium zatrudniona jest doświadczona kadra specjalistów NDT, posiadająca wysokie kwalifikacje, potwierdzone m.in. tytułami naukowymi w zakresie inżynierii materiałowej oraz certyfikatami II i III stopnia w badaniach NDT zgodnie z PN IS0 9712, wydanymi przez UDT-CERT, TUV oraz RINA.

Wysoka jakość naszych usług bazuje na Systemie Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium posiada Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU – 249/27-21 Urzędu Dozoru Technicznego.

Grupa będąc składową Wydziału Inżynierii Materiałowej współpracuje z kadrą naukową zatrudnioną na wydziale w wielu płaszczyznach badawczych.

 

Doświadczenie badawcze »

Zakres kompetencji »

Zakres usług »

Ważniejsze wyposażenie badawcze »

Zespół badawczy »

Nasi partnerzy »

 

Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Łukasz Sarniak
 22 234 87 42
lukasz.sarniak@pw.edu.pl
 

Specjalista ds. Jakości Laboratorium Badań dla Przemysłu
mgr inż. Kinga Kochańska
 22 234 81 05
kinga.kochanska@pw.edu.pl