Badania właściwości materiałów

Badania właściwości materiałów prowadzone na Wydziale obejmują:

  • badania właściwości mechanicznych i reologicznych,
  • badania tribologiczne,
  • badania nieniszczące,
  • badania degradacji materiałów,
  • badania właściwości biologicznych,
  • badania właściwości termicznych,
  • badania właściwości elektrycznych i magnetycznych,
  • badania proszków, płynów i materiałów porowatych.

Badania korozyjne

Badania korozyjne w warunkach laboratoryjnych pozwalają na szybką, porównawczą ocenę odporności metali i stopów w określonym środowisku, ocenę agresywności stosowanego gazu lub cieczy oraz określenie jakości warstwy lub powłoki antykorozyjnej.

Badania termowizyjne

Termografia jest nieniszczącym i bezkontaktowym procesem obrazowania próbek w paśmie średniej podczerwieni. Metoda umożliwia rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez badane obiekty, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła, jak również na dokładny pomiar ich temperatury oraz rozkładzie tempetratur.

Badania tribologiczne

Badania tribologiczne

Badania tribologiczne pozwalają na ocenę charakteru tarcia, odporności na zużycie przez tarcie oraz określenie współczynnika tarcia współpracujących ze sobą materiałów.