Druk 3D

Druk przestrzenny pozwala na wytworzenie struktur nieosiągalnych tradycyjnymi metodami przetwórstwa polimerów, tj. wtrysk, wytłaczanie. Brak konieczności posiadania specjalnych matryc wiążąca się z natychmiastową możliwością zmiany kształtu obiektu czy oszczędność wykorzystywanego materiału stawia druk 3D w korzystnym świetle.

Nasz Wydział posiada dużą wiedzę oraz umiejętności w zakresie wytwarzania 3D oraz charakterystyki materiałów metalicznych, polimerowych, hydrożelowych i kompozytowych. Nasza infrastruktura pozwala na przetwarzanie materiałów dostarczonych w różnej postaci m.in. proszek, filament, granulat, ciecz, żel, pasta.
 

Oferta badawcza

 • Wybór metody przetwarzania materiału na podstawie badań własnych lub z wstępną charakterystyką,
 • Optymalizacja metody przetwarzania dla dostarczonego materiału,
 • Projektowanie struktur do wydruku oraz dobór optymalnej architektury i sposobu wydruku końcowego,
 • Wytwarzanie w warunkach sterylnych,
 • Wytwarzanie serii próbek z dostępnych komercyjnie materiałów,
 • Wytwarzanie wielomateriałowe,
 • Wytwarzanie wielotechnikowe,
 • Przetwarzanie końcowe wytworzonych materiałów (wygrzewanie, chemiczna i fizyczna modyfikacja powierzchni),
 • Charakterystyka zmian zachodzących w materiale podczas przetwarzania,
 • Możliwość adaptacji układów przetwarzania do specyficznych potrzeb.

 

Techniki przetwarzania

 • Osadzanie topionego materiału (ang. Fused Deposition Modelling, FDM);
 • Selektywne stapianie laserowe proszków metali (ang. Selective Laser Melting, SLM);
 • Stereolitografia (ang. Stereolitography, SLA);
 • Drukowanie trójwymiarowe (ang. 3D plotting);
 • Elektroprzędzenie stopionym materiałem (ang. Melt Electrospinning Writing, MESW);
 • Druk 3D przez odlewanie roztworu (ang. Solvent-Cast 3D Printing, SC 3DP);
 • Druk 3D z materiałem biologicznym - biodrukowanie (ang. Bioprinting);
 • Druk natryskowy (ang. InkJet Printing).
   

Infrastruktura

 • Drukarki 3D: Bioscaffolder (SYSENG), 3DDiscovery (RegenHU), 3D-Bioplotter (EnvisionTEC), BioBot1 (BioBots), 3D Touch (BFB); VShaper MED (VShaper); SLM50 (Realizer), Form 2 (Formlabs);
 • Komory laminarne do wytwarzania w warunkach sterylnych;
 • Plastometr (Instron CEAST);
 • Różnicowy Kalorymetr Skaningowy DSC Q2000 (TA Instruments);
 • Modułowy Chromatograf Żelowy GPC Agilent 1200;
 • Analizator termograwimetryczny z FTIR – modułowy TGA Q5000 FTIR (TA Instruments);
 • Maszyny wytrzymałościowe (testy rozciągania, ściskania, zginania, statyczne, dynamiczne, w środowisku wodnym, w podwyższonej temperaturze) – np. MicroTester 5943 (Instron), DMA Q800 (TA Instruments);
 • Mikrotomografy rentgenowskie- np. micro­CT SkyScan 1174 (Bruker).
   

Drukiem 3D zajmują się grupy badawcze: