Synteza mechaniczna i spiekanie proszków

Obszar badań obejmuje wytwarzanie stopów i kompozytów metodą mechanicznej syntezy i spiekania proszków oraz badanie ich struktury i właściwości.

Metoda polega na mieleniu w wysokoenergetycznych młynkach kulowych mieszanin proszków metali bądź metaliczno-ceramicznych w celu uzyskania stopu/kompozytu proszkowego o określonym składzie fazowym, na ogół o nierównowagowej strukturze (np. amorficznej czy też nanokrystalicznej).
Uzyskane materiały proszkowe poddawane są konsolidacji metodą Pulse Plasma Sintering (PPS), która dzięki krótkiemu czasowi spiekania i impulsowemu charakterowi prądu, pozwala na zachowanie nierównowagowej struktury stopu. 
Obok badań nad wytwarzaniem różnych typów stopów, realizowane są badania ich mikrostruktury, właściwości termicznych, mechanicznych i magnetycznych.
 

Tematyki badawcze

 • Stopy o wysokiej entropii
 • Metaliczne stopy amorficzne i nanokrystaliczne
 • Kompozyty metaliczno-ceramiczne
 • Spiekanie proszków metodą impulsową
 • Proszki magnetycznie miękkie wytwarzane z taśm szkieł metalicznych
   

Oferta badawcza

 • Wytwarzanie stopów proszkowych i spieków
 • Badania mikrostruktury
 • Badania gęstości i porowatości
 • Badania stabilności termicznej
 • Badania właściwości mechanicznych
 • Badania właściwości magnetycznych
   

Infrastruktura badawcza

 • Młynki kulowe planetarne Fritsch P5 i P7 Premium Line
 • Młynek typu shaker Spex 8000D Mixer/Mill
 • Młynek magnetyczny Uni-Ball
 • Młynek cryomilling Retsch
 • Dewar na ciekły azot 50 l
 • Komora rękawicowa Glove-bag
 • Dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II
 • Kalorymetr różnicowy Perkin Elmer DSC 7
 • Kalorymetr różnicowy Perkin Elmer 8000
 • Kalorymetr DTA/DSC LabSys Setaram
 • Mikroskop świetlny Zeiss AxioVert 40 Mat
 • Cyfrowy mikroskop Keyence VHX-7000
 • Twardościomierz
 • Mikrotwardościomierz Hannemana
 • Praska hydrauliczna jednoosiowa o nacisku 50 kN TestChem
 • Urządzenie do inkludowania próbek na gorąco w żywicy przewodzącej IPA300 Remet
 • Urządzenie do spiekania proszków metodą impulsową
 • Histerezograf do pomiarów właściwości magnetycznych
 • Magnetometr z wibrującą próbka Lake Shore VSM 7410
 • Piknometr helowy AccuPyc II 1340
 • Analizator wielkości cząstek proszku Kamika Instruments mini 3D
   

Projekty

Współpraca krajowa

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa | dr inż. Agnieszka Grabias
 • Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski | dr Marek Pękała
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska | dr hab. Elżbieta Jartych i dr Tomasz Pikula
 • Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS, Polska Akademia Nauk, Warszawa | dr Stanisław Gierlotka
 • Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice | dr hab. Aleksandra Kolano-Burian
   

Współpraca międzynarodowa

 • University of Wollongong, Australia | prof. Andrzej Całka
 • Slovak Academy of Sciences, Słowacja | dr Peter Billik
 • Keyo University, Japonia | prof. Mamoru Senna
 • University of Sevilla, Hiszpania | prof. Javier Blazquez
   

Kontakt

dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
dariusz.oleszak@pw.edu.pl
22 234 8408
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych