Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy

Akronim: SEEMAG
Numer: 347200/11/NCBR/2017
Program/Konkurs: Techmatstrateg I
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr inż. Maciej Kowalczyk
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2018-2020

Opis

Celem projektu jest opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania wysoko-indukcyjnych i nisko-stratnych nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy. Obszar związany z energetyką i odpowiednim gospodarowaniem energia elektryczną jest strategiczny dla polskiej gospodarki, co implikuje strategiczną wartość niniejszego projektu. Proponowane w projekcie rozwiązania mają na celu umożliwienie odpowiedniego wykorzystania energii elektrycznej przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Projekt ten skupia się na badaniach nad nowymi grupami magnetycznie miękkich nanokompozytów projektowanych pod kątem zastosowań w energoelektronice w szerokim zakresie częstotliwości do kilkuset kHz. Zaplanowano w nim kompleksowe podejście do tematu, poczynając od opracowania technologii wytwarzania nowych stopów na bazie Fe z dodatkami Co, Ni czy P aż po wytworzenie gotowych transformatorów i dławików, które będą sprawdzone w warunkach rzeczywistych, dzięki czemu możliwe będzie ukazanie zalet proponowanej technologii dla użytkownika końcowego. Przedstawione podejście technologiczne zapewnia zarówno wysoką wydajność samego procesu jak również brak odpadów. Przy podejściu klasycznym odpady te stanowią ok 20% materiału poddawanego obróbce.

Tym samym przedkładany projekt wpisuje się w priorytet III programu TECHMASTRATEG: Non-waste material technologies and biodegradable engineering materials technologies w obszarze: Highly efficient and low-waste fabrication technologies of metallic materials with fragmented ultra- and nano-sized structure for industrial applications.

Grupy docelowe odbiorców końcowych, które są zainteresowane wykorzystaniem rezultatów niniejszego projektu w praktyce gospodarczej, to przede wszystkim przedsiębiorstwa działające w obszarze: energetyki odnawialnej – producenci systemów przetwarzania energii dla elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych czy wodnych; transportu kolejowego – producenci przetwornic statycznych instalowanych w lokomotywach; transportu samochodowego – producenci komponentów samochodów elektrycznych oraz infrastruktury związanej z instalacjami ładowania bezprzewodowego pojazdów elektrycznych (samochodów, autobusów), które wykorzystują w swojej konstrukcji szereg przekształtników energii; napędów i energoelektroniki przemysłowej – górnictwa – producenci urządzeń energoelektronicznych; galwanotechniki – producenci zasilaczy galwanicznych będących źródłem energii dla procesów cynkowania, niklowania i chromowania.

Niniejszy projekt jest realizowany przez Konsorcjum w składzie Instytut Metali Nieżelaznych jako lider, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz przedsiębiorstwa FluxCom JEE i ENEL-PC Sp. z o.o.