Stopy o wysokiej entropii (HEA)

Obszar badań obejmuje wytwarzanie i badanie struktury oraz wybranych właściwości stopów o wysokiej entropii (HEA – High Entropy Alloys).

HEA to wieloskładnikowe (na ogół minimum 5 pierwiastków) stopy o prostej budowie fazowej, wykazujące istnienie jednego lub dwóch roztworów stałych w swojej strukturze, niezależnie od składu chemicznego. Stopy HEA wytwarzane mogą być poprzez topienie czystych pierwiastków i odlewanie ciekłego stopu, albo w stanie stałym metodą mechanicznej syntezy proszków i ich konsolidacji. HEA odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi (wytrzymałość, twardość), także w podwyższonej temperaturze, oraz odpornością na zużycie ścierne i stabilnością strukturalną w podwyższonej temperaturze.

Obok badań nad wytwarzaniem tego typów stopów, realizowane są badania ich  mikrostruktury, stabilności termicznej oraz właściwości mechanicznych.
 

Tematyki badawcze

 • Stopy wysokotopliwe
 • Stopy o wysokiej entropii jako zamienniki stopów typu Inconel
 • Stopy wysokoentropowe jako biomateriały
 • Magnetyczne stopy wieloskładnikowe
 • Stopy wysokoentropowe umacniane wydzieleniowo 
   

Oferta badawcza

 • Wytwarzanie stopów metodą topienia łukowego i indukcyjnego
 • Badania składu fazowego i mikrostruktury stopów
 • Badania stabilności termicznej
 • Badania właściwości mechanicznych
 • Badania właściwości magnetycznych
 • Projektowanie stopów w oparciu o oprogramowanie CALPHAD i ThermoCalc
   

Infrastruktura badawcza

 • Piec łukowy do topienia stopów Heat 300
 • Urządzenie do topienia indukcyjnego i odlewania stopów Edmund Buehler GmbH
 • Dyfraktometr rentgenowski Rigaku Mini Flex II
 • Kalorymetr różnicowy Perkin Elmer DSC 7
 • Kalorymetr różnicowy Perkin Elmer 8000
 • Kalorymetr DTA/DSC LabSys Setaram
 • Mikroskop świetlny Zeiss AxioVert 40 Mat
 • Mikroskop cyfrowy Keyence VHX-7000
 • Piece do wygrzewania stopów
 • Twardościomierze
 • Magnetometr z wibrującą próbka VSM Lake Shore 7410
   

Współpraca krajowa

 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa | dr hab. inż. Agnieszka Grabias
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków | prof. dr hab. inż. Marek Danielewski i mgr inż. Juliusz Dąbrowa
   

Współpraca międzynarodowa

 • Erich Schmid Institute of Materials Science, University of Leoben, Austria | prof. Jürgen Eckert i dr. Prashanth Konda Gokuldoss 
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik
tadeusz.kulik@pw.edu.pl
22 234 87 19
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
dariusz.oleszak@pw.edu.pl
22 234 84 08
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych