Dofinansowanie

Student może ubiegać się o dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdu na praktyki po złożeniu kompletu dokumentów wymaganych do zaliczenia praktyki. Wniosek o dofinansowanie zakwaterowania i kosztów dojazdów można składać w Dziekanacie do 10 dni od daty zakończenia praktyki.

Wysokość dofinansowania do zakwaterowania podczas obowiązkowych praktyk studenckich ustalona jest na poziomie nie większym niż opłata za pokój dwuosobowy w najdroższym domu studenckim Uczelni w okresie odbywania praktyk.

Szczegółowe zasady dofinansowania obowiązkowych praktyk studenckich zawarte są w Zarządzeniu nr 2/2017 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej.