Studia II stopnia

Studia II stopnia — magisterskie — trwają 3 semestry.

Specjalności:

  • Inżynieria powierzchni,
  • Zaawansowane materiały funkcjonalne,
  • Nowoczesne materiały konstrukcyjne,
  • Nanometeriały i nanotechnologie,
  • Biomaterials (studia na tej specjalności prowadzone są w j. angielskim).

Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej.

Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra inżyniera kierunku Inżynieria Materiałowa wybranej specjalności.
 

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów uzupełniając różnice programowe.
 

  Kierunki studiów o zbliżonym profilu programowym Sposób kwalifikacji kandydatów
Inżynieria materiałowa Fizyka techniczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Technologia chemiczna. analiza dokumentów /rozmowa kwalifikacyjna
Materials Science and Engineering Energetyka, Fizyka techniczna, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria chemiczna i procesowa, Mechanika i budowa maszyn, Mechanika i projektowanie maszyn, Mechanika pojazdów i maszyn roboczych, Technologia chemiczna analiza dokumentów /rozmowa kwalifikacyjna