Zarząd

Zarząd:

  • Prezes: Mateusz Malikowski
  • Wiceprezes: Michał Żakowski
  • Skarbnik: Matylda Puchalska
  • Członek Zarządu: Julia Kosińska
  • Członek Zarządu: Dorian Żarna

Opiekun:

  • dr inż. Bartosz Michalski