Program studiów

Program studiów - I stopień

Karty przedmiotów znajdują się w Katalogu ECTS PW.       

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach I i II stopnia stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim.