Program studiów

Program studiów - II stopień

 
Karty przedmiotów znajdują się w Katalogu ECTS PW.      
 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach I i II stopnia stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim.
 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia dla makrospecjalności Nanomateriały i Nanotechnologie, prowadzonej  na kierunku Inżynieria Materiałowa na studiach drugiego stopnia stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim.
 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia dla specjalności Biomaterials, prowadzonej w języku angielskim na kierunku Inżynieria Materiałowa na studiach drugiego stopnia stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim.
 

Regulaminy przedmiotów dostępne są w USOS.