Zakupy

Procedury i wzory dokumentów »  

Ogłoszenia o zakupach »  

Archiwum ogłoszeń »

 

Kontakt

Dział Zakupów
ul. Wołoska 141, pok. 103A
 zp30@pw.edu.pl
22 234 87 25

Marianna Wróblewska
Pełnomocnik Dziekana ds. Zakupów 
Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych
 marianna.wroblewska@pw.edu.pl 
 
Łukasz Jerzy Dąbrowski
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
lukasz.dabrowski@pw.edu.pl
 

Małgorzata Sałańska
Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
malgorzata.salanska@pw.edu.pl