Tworzywa ceramiczne i kompozyty z ich udziałem

Prace badawcze skupiają się na projektowaniu i wytwarzaniu ceramicznych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz kompozytów z udziałem materiałów ceramicznych oraz opracowywaniu metod wytwarzania bioaktywnych nanocząstek kompozytowych oraz nanokompozytów grafenowych o strukturze typu core-shell.

Prace badawcze skupiają się na projektowaniu i wytwarzaniu ceramicznych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz kompozytów z udziałem materiałów ceramicznych oraz opracowywaniu metod wytwarzania bioaktywnych nanocząstek kompozytowych oraz nanokompozytów grafenowych o strukturze typu core-shell.

Projektowanie i wytwarzanie ceramicznych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz kompozytów z udziałem materiałów ceramicznych:

 • na osnowie ceramiki z dodatkiem faz metalicznych,
 • na osnowie metali oraz ich stopów z dodatkiem faz ceramicznych,
 • optymalizacja parametrów procesu technologicznego spiekania materiałów proszkowych,
 • badanie wpływu parametrów konsolidacji poszczególnych materiałów na właściwości wybranych spieków,
 • charakterystyka wytworzonych kompozytów obejmująca; badania mikrostruktury, analizę wielkości ziarna, analizę rozmieszczenia fazy umacniającej w osnowie, analizę fazową, badania właściwości fizycznych min. gęstość, moduł Younga, twardość, odporność na kruche pękanie.

Opracowanie metod wytwarzania bioaktywnych nanocząstek kompozytowych oraz nanokompozytów grafenowych o strukturze typu core-shell:

 • optymalizacja stężenia reagentów, warunków przebiegu reakcji oraz morfologii i właściwości fizykochemicznych produktu końcowego pod kątem osiągnięcia najlepszej bioaktywności i selektywności opracowanych nanocząstek,
 • charakteryzacja morfologiczna i strukturalna wytworzonych nanocząstek - mikroskopowa charakteryzacja morfologii, analiza sposobu i efektywności dyspersji nanocząstek metalu na powierzchni lub w objętości cząstki ceramicznej.
 • charakteryzacja fizykochemiczna wytworzonych nanocząstek - badania powierzchni właściwej, objętości i średnicy porów, badania gęstości piknometrycznej, analiza składu pierwiastkowego oraz stanu chemicznego powierzchni (stanu walencyjnego atomów),
 • charakteryzacja mikrobiologiczna wytworzonych materiałów - badania właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybiczych w stosunku do wybranych szczepów bakteryjnych,
 • mikroskopowa analiza preferencyjnych miejsc dla adsorpcji badanych mikroorganizmów, wraz z oceną efektywności adsorpcji bakterii,
 • badania powierzchniowego ładunku elektrostatycznego - potencjału zeta w czasie rzeczywistym trwania adsorpcji i szerokim zakresie pH, analiza wpływu powierzchniowego ładunku elektrycznego sorbentów i bakterii, ich morfologii, struktury i fizykochemii powierzchni na zjawisko sorpcji bakterii oraz oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy sorbentem a bakterią,
 • analiza oddziaływania w stosunku do środowiska naturalnego (glonów, dobroczynnych mikroorganizmów wyizolowanych ze środowiska naturalnego, roślin wyższych i prostych organizmów wodnych np. skorupiaków),
 • porównanie właściwości nanocząstek otrzymanych opracowanymi metodami, z nanocząstkami wytwarzanymi innymi metodami oraz ocena wartości aplikacyjnej opracowywanych materiałów z dodatkiem bioaktywnych nanocząstek.
   

Tematyki badawcze

 • Kompozyty ceramiczne umacniane kryształami 2D
 • Kompozyty Cu-grafen/hBN o dużym przewodnictwie cieplnym wykorzystywane w elektronice na radiatory i inne elementy odprowadzające ciepło w układach elektronicznych
 • Kompozyty aluminium kryształy 2D, lekkie materiały konstrukcyjne o podwyższonej wytrzymałości oraz jako materiały samosmarujące o poprawionych właściwościach trybologicznych
 • Ceramiczne i metaliczne materiały porowate o strukturze piany, do stosowania jako filtry, podłoża katalityczne, trójwymiarowe konstrukcje umacniające kompozyty lub rusztowania tkankowe do implantacji
 • Ceramika narzędziowa - kompozyty, i materiały supertwarde, odporne na kruche pękanie stosowane min. na ostrza narzędzi skrawających
 • Osłony balistyczne wykonane z kompozytów z gradientem funkcjonalnym na osnowie faz międzymetalicznych oraz ceramiczne
 • Nanomateriały antybakteryjne i bioaktywne
 • Nanokompozyty grafenowe o strukturze typu core-shell 
   

Oferta badawcza

 • Badania właściwości mechanicznych (twardość, kruchość, wytrzymałość na ściskanie, zginanie, rozciąganie, moduły sprężystości)
 • Badania gęstości i porowatości proszków i materiałów porowatych
 • Badania mikrostruktury (mikroskopia świetlna)
 • Badania procesów spiekania wszystkich grup materiałów w zakresie spiekania swobodnego oraz spiekania pod ciśnieniem
 • Badania adsorpcji mikroorganizmów na powierzchni materiałów metodą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz analiza in situ z wykorzystaniem analizy potencjału zeta
 • Badania stabilności układów nano-koloidalnych - badania potencjału zeta nanoproszków
 • Badania wielości cząstek układów nano-koloidalnych metodą DLS
 • Badania powierzchni właściwej i porowatości proszków metodą sorpcji fizycznej azotu
   

Infrastruktura badawcza

 • Młyn planetarny Pulverisette 5 / 4
 • Przecinarka precyzyjna MECATOME T210
 • Twardościomierz Future-Tech FV-700e
 • Uniwersalny mikroskop laboratoryjny Eclipse MA200
 • MTS E43 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa
 • Piknometr helowy Ultrapycnometer 1000
 • Urządzenie do spiekania metodą SPS (SparkPlasma Sintering) FCT - HP D 10-SD
 • Analizator wielkości cząstek oraz potencjału Zeta Zetasizer Nano-ZS (Malvern Instruments)
 • Aparatura do charakteryzacji powierzchni właściwej i porowatości Quadrasorb SI firmy Quantachrome, zaopatrzona w degazer Flo Vac
 • Homogenizator ultradźwiękowy SONICS VCX 750
 • Wirówka laboratoryjna Rotina 420 firmy Hettich Zentifugen
 • Wysokotemperaturowy piec komorowy – Protherm
 • Zautomatyzowana maszyna szlifiersko polerska Mecatech 334 z głowicą TC 15
 • Układ reakcyjny do syntezy nanoproszków kompozytowych metodą zol-żel wraz z dygestorium
 • Suszarka laboratoryjna firmy Binder
 • Inkubator Orbital Shaker-Incubator ES-80 firmy Grant Instruments Ltd.
 • Napylarka Q150R ES firmy Quorum Technologies Inc.
   

Projekty

Współpraca krajowa

 • Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski | prof. dr hab. Jacek Majewski
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa | prof. dr hab. Ewa Sawosz-Chwalibóg
 • Politechnika Łódzka | prof. dr hab. Piotr Niedzielski
 • Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków | prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa | dr inż. Dariusz Rudnik
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa | prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
 • Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa | prof. dr hab. inż. Zbigniew Bojar
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa | prof. dr hab. inż. Tomasz Babul
 • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Warszawa | dr inż. Artur Oziębło
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków | prof. dr hab. inż. Ludosław Stobierski i dr inż. Leszek Chlubny
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków | prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa | dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
 • Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL, Boguchwała
 • PELMET Spółka Jawna, Krościenko
 • BOHAMET Spółka Akcyjna, Białe Błota
 • KGHM CUPRUM Spółka z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław
 • Ecofair Sp. z o.o., Warszawa
 • Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o., Podłęże
 • Amii Sp. z o.o., Łódź
 • Paper Cups Factory Sp. z o.o., Lublin
 • Linegal Chemicals Sp. z o.o., Warszawa
 • UST-M Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
   

Współpraca międzynarodowa

 • ICA Research and Development SRL, Rumunia | dr. Alexandru Ciric
 • Technical University of Cluj Napoca, North Universitary Center of Baia Mare, Rumunia | prof. dr hab. inż. Anca Peter
 • University of Cluj Napoca, Rumunia | dr. Virginia Danciu Babes-Bolyai 
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
andrzej.olszyna@pw.edu.pl
22 234 71 34
Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych