Osadzanie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków

Akronim: ReNewTech
Numer: CuBR/II/2/NCBR/2015
Program/Konkurs: CuBR2
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna
Funkcja: wykonawca
Czas realizacji: 2015-2019

Opis
W poszukiwaniu najkorzystniejszych sposobów wykorzystania drogiego renu ważną opcję stanowi wytwarzanie metodami CVD, PVD bądź SPS cienkich powłok funkcjonalnych (supertwardych, ochronnych, dekoracyjnych i innych), które umożliwiają nadanie specyficznych właściwości renu i jego związków wyłącznie cienkim warstwom wierzchnim materiałów konstrukcyjnych, których wytworzenie jest znacznie tańsze niż wprowadzenie renu do całej objętości elementu. W projekcie przewiduje się wytworzenie na wybranych podłożach w warunkach laboratoryjnych przy pomocy wymienionych technik przy względnie niskich temperaturach szeregu powłok o znaczeniu przemysłowym, m.in. supertwardej powłoki ReB2 i powłok żaroodpornych oraz ich charakteryzację, analizę i wybór najkorzystniejszej powłoki i technologii, a następnie konstrukcję aparatury pilotowej w celu weryfikacji wybranej technologii i opracowanie założeń do budowy aparatury przemysłowej.