Materiały polimerowe

Grupa badawcza specjalizuje się w analizie zależności pomiędzy strukturą a właściwościami różnych materiałów polimerowych. Od wielu lat zajmuje się aplikacjami różnych grup materiałów poliuretanowych.

Obecnie badania koncentrują się nad aplikacjami materiałów polimerowych o specjalnych właściwościach np.: o wysokiej zdolności do absorpcji energii i dużej odporności na działanie ognia (osłony butli gazowych, tarcze dla strażaków), wysokiej odporności na działanie ognia materiałów poliuretanowych (materiały izolacyjne o obniżonych cenach), materiałach poliuretanowych wytwarzanych z zastosowaniem surowców odnawialnych (pianki elastyczne, lepkosprężyste, sztywne, elastomery), materiałów do zastosowań jako krioizolacje.

 1. Materiały polimerowe – opis struktury, charakterystyka właściwości, zależności pomiędzy strukturą i właściwościami, degradacja polimerów.
 2. Kompozyty termoplastów polimerowych – w tym  zastosowania napełniaczy naturalnych (Natural Fiber Composites NFC), w tym zwłaszcza produktów ubocznych z przemysłu rolno – spożywczego.
 3. Materiały poliuretanowe – zależności pomiędzy strukturą i właściwościami: elastomerów poliuretanowych, pianek sztywnych, pianek półsztywnych, pianek lepkosprężystych, pianek elastycznych, kompozytów poliuretanowych.
 4. Materiały poliuretanowe wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych.
 5. Polimery degradowalne i biodegradowalne.
 6. Recykling termoplastów i duroplastów polimerowych.

Tematyki badawcze

 • Materiały polimerowe – opis struktury, charakterystyka właściwości, zależności pomiędzy strukturą i właściwościami, degradacja polimerów.
 • Kompozyty termoplastów polimerowych – w tym  zastosowania napełniaczy naturalnych, a zwłaszcza produktów ubocznych z przemysłu rolno-spożywczego.
 • Materiały poliuretanowe – zależności pomiędzy strukturą i właściwościami, w tym wytwarzane z zastosowaniem surowców naturalnych:
  • elastomerów poliuretanowych,
  • pianek sztywnych, pianek półsztywnych,
  • pianek lepkosprężystych, pianek elastycznych,
  • kompozytów poliuretanowych.
 • Polimery degradowalne i biodegradowalne.
 • Recykling termoplastów i duroplastów polimerowych.
   

Oferta badawcza

 • Analiza z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni (FTIR).
 • Analiza termiczna (DSC, TGA, DMA).
 • Opis struktury polimerów.
 • Ocena przebiegu degradacji.
 • Ocena odkształceń trwałych, odbojności w piankach elastycznych.
 • Ocena kruchości pianek sztywnych.
 • Opis zależności pomiędzy strukturą a właściwościami materiałów polimerowych, w tym poliuretanowych.
 • Opis struktury i właściwości kompozytów WPC i NFC.
   

Projekty

 • Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline Cellulose, Bio4Crio Łotwa , NCBR, M-ERA.NET Call 2017

 

Współpraca krajowa

 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska | dr hab. Aleksander Prociak, prof. PK
 • Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska | prof. G. Rokicki,
 • Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska | dr hab. Maciej Heneczkowski, prof. PRz
 • Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska | dr hab. Mariusz Oleksy, prof. PRz
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych | dr hab Krystyna Wrześniewska-Tosik, prof. IBiW
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | dr hab. Stanisław Zajchowski, prof. UTP
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy | dr hab. Jolanta Tomaszewska, prof. UTP
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej | dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP
 • Solny Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla | dr. inż. Lucyna Więcław
 • Instytut Nowych Syntez Chemicznych | dr hab. Edward Rój, prof. INSC
 • Asma Polska Sp. z o.o., Wola Ducka
 • Lubas Poliuretany Sp. j., Wieczfnia k. Mławy
 • Gasket Sp. z o.o., Bielsko-Biała
 • Ciech Pianki Sp. z o.o., Bydgoszcz
 • FAMPUR Adam Przekurat, Bydgoszcz
 • Zakład Doświadczalny Organika Sp. z o.o., Nowa Sarzyna
 • JRS RETTENMAIER & SOEHNE GmbH+Co KG
 • WADIM Plast, Reguły
 • ENGEL Polska sp. z o.o.
   

Współpraca międzynarodowa

 • Latvian State Institute of Wood Chemistry, Łotwa
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska
joanna.ryszkowska@pw.edu.pl
22 234 57 12, 22 628 19 83 
Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych