Materiały ceramiczne, kompozyty ceramika-metal oraz materiały biomimetyczne

Działalność grupy koncentruje się wokół kompozytów ceramika-metal, biomimetyki, hybrydowych kompozytów ceramika-metal oraz ceramiki archeologicznej.

Optymalizacja procesów wytwarzania kompozytów ceramika-metal. Wpływ fazy metalicznej na mikrostrukturę i właściwości kompozytów. Opis granicy międzyfazowej ceramika-metal. Gradientowe kompozyty ceramika-metal oraz nowe metody wytwarzania kompozytów z gradientem cząstek metalu. Nowej generacji hybrydowe kompozyty ceramika-metal. Kompozyty z układów osnowa ceramiczna Al2O3, ZrO2, SiO2 metale Fe, Mo, W, Ni, Ti, Al.  Charakterystyka materiałów opartych o wzorce naturalne (biogeniczna krzemionka – diatomity). Ceramika archeologiczna.
 

Tematyki badawcze

 • Kompozyty ceramika-metal
 • Biomimetyka
 • Hybrydowe kompozyty ceramika-metal
 • Ceramika archeologiczna
   

Infrastruktura badawcza

 • Waga analityczna z zestawem do wyznaczania gęstości
 • Mieszalnik Thinky Are-250 CE
   

Współpraca krajowa

 • Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska | prof. Mikołaj Szafran
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Nauk, Kraków | prof. Jan Dutkiewicz i prof. Wojciech Maziarz
   

Współpraca międzynarodowa

 • EMPA Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Szwajcaria | prof. Thomas Graule
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka
katarzyna.konopka@pw.edu.pl 
22 234 87 38
Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych