mgr inż. Jolanta Laszkiewicz - Łukasik - 27.04.2018

“Spiekanie reakcyjne ceramiki TaB2 metodą SPS oraz charakterystyka wybranych właściwości otrzymanych materiałów”