2018

mgr inż. Bartłomiej Wysocki - 14.12.2018

"Fabrication of the titanium cellular structures by selective laser melting for medical applications"

mgr inż. Justyna Magdalena Zygmuntowicz - 14.12.2018

"Kompozyty gradientowe Al2O3-Ni otrzymywane metodą odlewania odśrodkowego mas lejnych"

mgr inż. Franciszek Dąbrowski, 29.11.2018

"Wpływ domieszek i dodatku nanocząstek B4C na właściwości termoelektryczne dwukrzemku żelaza"

mgr inż. Jacek Wojnarowicz - 29.11.2018

Opracowanie metody syntezy nanoproszku tlenku cynku pozwalającej na regulowanie rozmiaru cząstek i aglomeratów

mgr inż. Kamil Czelej - 07.11.2018

Denisty functional theory investigations of the electronic structure and magneto-optical properties of point defects and their complexes in diamond

mgr inż. Karol Ćwieka - 16.11.2018

''Projektowanie mikrostruktury elektrod węglanowego ogniwa paliwowego''

mgr inż. Mateusz Grybczuk - 24.10.2018

Wieloskalowe modelowanie przewodnictwa cieplnego kompozytów metal - grafen

mgr inż. Agnieszka Zielińska - 26.10.2018

"Multifunctional materials based on controlled self-assembly of lutetium diphthalocyanines"

mgr inż. Dominika Teklińska - 25.05.2018

“Characterization of cubic silicon carbide epitaxial layers crystallized on silicon substrates by CVD method”

mgr inż. Mateusz Szymański - 18.05.2018

“Zastosowanie procesów wodorowania w recyklingu magnesów Nd-Fe-B”

mgr inż. Jolanta Laszkiewicz - Łukasik - 27.04.2018

“Spiekanie reakcyjne ceramiki TaB2 metodą SPS oraz charakterystyka wybranych właściwości otrzymanych materiałów”

mgr inż. Marta Gostomska - 20.04.2018

“Warstwy kompozytowe z nanorurkami węglowymi wytwarzane metodami redukcji chemicznej i elektrochemicznej”

mgr inż. Paulina Latko-Durałek - 16.03.2018

„Manufacturing structure and properties of copolyamide based nanocomposites with carbon nanotubes”

mgr inż. Beata Kucharska - 21.02.2018

"Mikro- i nanokrystaliczne powłoki kompozytowe Ni/Al2O3/PTEF"