Zarząd

Członkowie zarządu:

  • Przewodniczący: Piotr Piwowarski
  • Wiceprzewodnicząca: Julia Kosińska
  • Skarbnik: Michał Żakowski

Opiekunowie:

  • dr inż. Bartosz Michalski